1995. november 20., hétfő III. évfolyam, 665. szám

*** KÖZLEMÉNY

1. 1995. november 24-re, pénteken délelőtt 11 órára, Marosvásárhelyre, a Köcsög utca 4. sz. alatti Elnöki Irodába összehívom az RMDSZ Etikai Bizottságának alakuló ülését.

2. 1995. november 24-re, péntek délelőtt 11 órára, az RMDSZ kolozsvári Pavlov utcai székházába összehívom az RMDSZ Szabályzat-felügyelő Bizottságának alakuló ülését.

3. 1995. november 24-re, pénteken délelőtt 11 órára, az RMDSZ kolozsvári Majális (Republicii) utcai székházába összehívom az RMDSZ Ellenőrző Bizottságának alakuló ülését.

Bukarest, 1995. november 20.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** 1995. november 18–19-én Marosvásárhelyen ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsa.

Markó Béla szövetségi elnök politikai helyzetelemzését vita követte, melynek során az SZKT visszautasította a szövetség vezetőit ért méltatlan és durva támadásokat, majd kijelentette, hogy szövetségünk ennek ellenére továbbra is következetesen együttmőködik a román politikai elit, illetve a civil társadalom demokratikus képviselőivel.

A testület véglegesítette az SZKT-szakbizottságok összetételét, és elhatározta, hogy különbizottságot létesít, amely a Közép-Kelet-Európa integrációjával kapcsolatos kérdésekkel, illetve a regionális együttmőködés sajátos problémaival hivatott foglalkozni.

Az SZKT Gazdasági Főosztálya előterjesztette az RMDSZ általános gazdasági programtervezetét, amit a Tanács visszautalt az indítványozónak, mert nem találta megfelelőnek.

Az SZKT nyilatkozatban foglalt állást a román-magyar megbékélés kérdésében, szolidaritását fejezte ki a szlovákiai magyar közösséggel az őket sújtó nyelvtörvény kapcsán, üdvözölte a Liberális Internacionálé által a kisebbségek általános jogvédelméről elfogadott Nyilatkozatot, és támogatásáról biztosította azokat, akik a román Tanügyi törvény diszkriminatív rendelkezései ellen tiltakoznak; az ülés második napján a Tanács testületileg csatlakozott a korábban meghirdetett Ima- és böjthónap-hoz, majd, aggodalma kifejezéséül megbízta Bodó Barnát, az SZKT Állandó Bizottságának alelnökét, hogy háromtagú küldöttség élén látogasson el Székelyudvarhelyre az éhségsztrájkot tartó Katona Ádámhoz.

*** NYILATKOZAT

A román-magyar történelmi megbékélés régiónk egyik imperatívusza. Ennek fontosságát több RMDSZ-dokumentum és -nyilatkozat kiemelte. Szövetségünk következetesen többször is síkra szállt egy olyan román-magyar kerekasztal összehívása mellett, amely “biztos alapja lehetne a román-magyar államközi megegyezésnek”.

Ennek szellemében több konkrét kezdeményezés történt az utóbbi években, melyek sajnos csak a romániai társadalom civil szférájának egy részét tudták mozgósítani. A román politikai elit mindezidáig nem válaszolt erre az ajánlatra, mely jelentős nyitást jelentett volna a megbékélés irányába.

A romániai magyarok nem az asszimiláció, hanem a társadalmi integráció útján szeretnének Románia hasznos állampolgárai maradni.

Éppen ezért határozottan visszautasítjuk azt a durva hangnemet és méltatlan támadást, amelyet Románia elnökének nevében az Elnökség szóvivője intézett az RMDSZ tiszteletbeli elnöke ellen, amely miközben személyre szóló, közvetve vagy közvetlenül hasonló rágalmakkal illeti egész szervezetünket, azt a programot és koncepciót, melynek megvalósítása az egész romániai társadalom javát szolgálná.

Senki az RMDSZ tisztségviselői közül nem javasolt apartheid-modellt, ennek a feltételezése nemcsak rosszindulatot, hanem a valóság meghamisítását jelenti.

Ugyanakkor viszont az a határozott álláspontunk, hogy a romániai magyar közösség jogi helyzete sem az általános európai normáknak, sem a pozitív európai gyakorlatnak nem felel meg, és ezen sürgősen és gyökeresen változtatni kell.

A román-magyar megbékélés modelljét nekünk, együtt kellene megkeresni: sajátos helyzetre sajátos megoldást. És ehhez igenis, vannak követhető európai példák.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa egyetért Tőkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke és Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke által megfogalmazott helyzetelemzéssel, és ismételten javaslatot tesz egy megoldást kereső dialógus kialakítására, amely a romániai románok és magyarok valós egyenjogúságát biztosítaná, és ezáltal a Románia és Magyarország közötti történelmi megbékélésnek is alapköve lehetne.

Marosvásárhely, 1995. november 19.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa