1995. november 13., hétfő III. évfolyam, 660. szám

*** KÖZLEMÉNY

Fölhívom a Szövetségi Képviselők Tanácsa tagjainak figyelmét, hogy az eredetileg múlt hétre tervezett ülésre 1995. november 18-i, szombat reggel 9 órai kezdettel Marosvásárhelyen kerül sor.

Az ülés kétnapos lesz.

Pénteken, november 17-én délután 18 órától ülésezik az SZKT Egyeztető Kerekasztala.

Bukarest, 1995. november 13.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Szabó Károly, a szenátusi frakció, valamint Tokay György, a képviselőházi frakció elnöke november 13-án, hétfőn, részvétlátogatást tett a KDNPP székházában és koszorút helyezett el a román politikai élet kimagasló egyéniségének, az ellenzék elismert vezetőjének, Corneliu Coposunak a ravatalánál.

A nagy román politikus halála alkalmával az RMDSZ nevében Markó Béla szövetségi elnök november 11-én, szombaton részvéttáviratot küldött a KDNPP-nek és az elhunyt családjának.

A Képviselőház hétfő délutáni ülésén, az RMDSZ parlamenti csoportja nevében Tokay György frakcióelnök emlékezett a szabad, demokratikus Romániáért következetes harcot folytató Corneliu Coposura, méltatta a nagy politikus feddhetetlen erkölcsiségét, igazi hazafiságát, és kiemelte, hogy Corneliu Coposu hitt egy nagy nemzeti megbékélésben, abban, hogy románok, magyarok, németek, e haza összes fiai egyetlen nagy családot alkotnak.

*** 1995. november 11-én Szatmáron, a Kölcsey Kör és az Északi Színház Harag György Társulata rendezésében rendhagyó színházi estre került sor a Néppel tőzön-vízen át? címmel. A telt házat vonzó rendezvény meghívott vendégei a Kárpát-medence kortárs magyar irodalmának a közéletben is szerepet vállaló kiemelkedő személyiségei voltak: Csoóri Sándor, Magyarország, a Magyarok Világszövetsége elnöke, Dobos László, Szlovákia, az MVSZ alelnöke, Dudás Károly, Szerbia, a Vajdasági Magyar Mővelődési Szövetség elnöke, Markó Béla, Románia, az RMDSZ szövetségi elnöke, Vári Fábián László, Ukrajna, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke. A mősor első felében a színház mővészei: Ács Alajos, Kovács Éva, Méhes Kati, Rappert Gábor, Szugyiczky István, Tóth-Páll Miklós előadásában a meghívott alkotók ars poeticái hangzottak el, majd Muzsnay Árpád üdvözlő beszéde után Parászka Miklós rendező vezette eszmecsere keretében állásfoglalások hangzottak el a politikum és az esztétikum viszonyáról, vallomásokat hallgathattak meg a jelenlevők a közéleti elhivatottság és az alkotói kényszer közötti vergődés drámaiságáról. A közönséggel való párbeszédben újból megfogalmazódott a politikus-alkotók azon véleménye, hogy a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösségek “hátrálás nélküli” sürgető politikai feladata az autonómiaformák kivívása. A mővelődési és politikai életünk önvizsgálatát elősegítő, modellértékő rendezvényen jelen voltak Kötő József, ügyvezető alelnök, Szabó Károly szenátor, Pécsi Ferenc és Varga Attila képviselők.

*** Az Ima- és böjthónap tiltakozó akcióba egyre többen kapcsolódnak be Marosvásárhely és Maros megye polgárai közül. 1995. november 10-én Kiss István, a Maros megyei RMDSZ ügyvezető alelnöke immár második böjtnapot vállalt, akárcsak Olasz Paula, Henn Árpád, Keresztes László, Keresztes Anna, Kovács Rozália nyugdíjasok. Bíró Benjámin nyugdíjas 4. napja böjtöl és vesz részt a közös fohászokon. Bekapcsolódtak az akcióba – többek között – Maárk József ny. mérnök, Maárk Judit Irma tanárnő, Fodor Sándor ny. tanár, Istvánfi Rozália kendi (Balavásár község) tanárnő, továbbá Józsa Márton, Görög Miklós, Görög Irén Erzsébet nyugdíjasok és Szekeres Adél tanár Marosludasról, Ady János ny. tanár, Ady Piroska ny. orvos Szászrégenből, és még sokan mások. A Cursilla Lelkiségi Közösség tagjai közül Nagy György Teréz, Barabás Regina, Benedek Vilma, Újfalvi Ilona, valamint a Kántortanítóképző Főiskola III. évfolyamának osztályvezető tanára, Kim Imola és diákjai is részt vesznek a közös tiltakozáson, akárcsak az Unitárius Nőszövetség számos tagja, a marosszentgyörgyi Kamilliánus család több tagja. November 10–11-én csatlakoztak az akcióhoz Fülöp G. Dénes, a marosvásárhelyi Vártemplom lelkipásztora, az MVSZ választmányi tagja és felesége, Fülöpné Suba Ilona, okleveles vallástanár, akik a kisebbségi kultúrát és anyanyelvi oktatást háttérbe szorító Tanügyi törvény ellen, valamint olyan, a felekezeteket megkülönböztető alkotmányellenes eljárások miatt tiltakoznak, mint az, amellyel II. János Pál pápa romániai látogatásának lehetőségét az ortodox felekezet véleményétől teszik függővé.

November 10-ig összesen 231 személy vett részt az Ima- és böjthónap akcióban, többen nem 24, hanem 48 vagy 72 órás vállalást tettek. A résztvevők nemcsak Marosvásárhelyről, hanem a megye más helységeiből (Gernyeszeg, Marosludas, Szászrégen, Marosszentgyörgy), sőt még Brassó megyéből, Szecselevárosból jelentkeztek. Marosludason a helyi RMDSZ és az egyházak ima- és böjtközösséget alakítottak.

*** 22 napja folytatja éhségsztrájkját Katona Ádám, az Erdélyi Magyar Kezdeményezés szóvivője. Az éhségsztrájkját a székelyudvarhelyi kórházban folytató Katona Ádám november 13-án keltezett nyílt levélben köszönte meg az RMDSZ Csíkszéki Területi Szervezete Elnökségének és a Hargita Megyei Tanácsnak a hozzá intézett nyílt levelet és bátorítást, és további tiltakozásra, egységes fellépésre szólít fel a romániai magyar nemzeti közösség esélyegyenlőtlensége ellen, állásfoglalásra a hét igazságtalanul elítélt és politikai emigrációba kényszerített zetelaki fiatalember ügyében.