1995. március 8., szerda III. évfolyam, 487. szám

*** Kedden, március 7-én, a Szenátusban az idegenrendészeti törvénytervezet általános vitájában Buchwald Péter Kolozs megyei szenátor szólalt fel, majd a tervezet cikkelyenkénti megvitatásában Verestóy Attila és Hajdú Gábor Hargita megyei, illetve Szabó Károly Szatmár megyei szenátor fejtette ki az RMDSZ elutasító, bíráló véleményét a kommunista diktatúra ide vonatkozó jogtipró rendelkezéseit számos cikkelyében idéző törvénytervezettel kapcsolatban.

*** 1995. március 6-án rendkívüli ülést tartott a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöksége, amelyen a testület a március 3-i rendes ülésről elnapolt, a Tulipán Kft felszámolásával kapcsolatos kérdéseket vitatta meg és hozott döntést. Ugyanezen az ülésen került sor a belső választási törvénytervezet vitájára és az ezzel kapcsolatos Maros megyei javaslatcsomag kidolgozására.

*** Ugyancsak március 6-án Zonda Attila Maros megyei elnök találkozott az RMPSZ képviselőivel, valamint azokkal a pedagógusokkal, akik a megyei ügyvezető elnökség felhívására jelentkeztek a felvételizni szándékozó magyar tanulók felkészítését szolgáló program megvalósítására. Sajnos egyelőre a szülők és a diákok részéről nagyobb az érdeklődés a felkészítők iránt, mint a pedagógusok, főként a szaktanárok részéről. A jelenlevők rögzítették a konzultációs tevékenységek előkészítési és lebonyolítási folyamatának különböző részleteit. Március 17-ig elkészül a részt venni óhajtó diákok listája, valamint a kéthónapos időtartamra vonatkozó felkészítők javasolt munkaterve. A konzultációk 1995. március 24-től indulnak a megyei szervezet székházában.

*** Jól sikerült rendezvénysorozattal emlékezett meg a nagyszalontai magyarság Arany János születésének 178. évfordulójáról. Vasárnap, március 5-én délelőtt Domján Sándor szalontai grafikus kiállítását nyitották meg az Arany János Emlékmúzeum kiállítótermében, ahol Zuh Imre múzeumigazgató mondott beszédet. Délután a református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten Sándor Lajos református lelkész, illetve Gyenge Béla katolikus plébános hirdetett igét. Ezután került sor a templom szomszédságában három éve felállított Arany-szobornál, majd pedig a költő szülőházánál a kegyelet koszorúinak elhelyezésére.
Az ünnepség záróeseményére a közösségi munkával rendbehozott új RMDSZ-székház színháztermében került sor. Szénási Ferenc városi alelnök intézményavató szavai után több száz néző tapsolt a nagyváradi Szigligeti-társulat művészeinek: Kiss Törék Ildikó, F. Márton Erzsébet, Hajdú Géza, Meleg Vilmos és Varga Vilmos az alkalomhoz illő verses összeállítást adott elő.
Az ünnepségen jelen volt több magyarországi önkormányzati küldöttség (Nagykőrös, Sarkad, Gyula, Mélykerék részéről). Az RMDSZ Bihar megyei vezetőségét Varga Gábor, Kapy István, Aranyics János és Stark László képviselték.