1995. március 7., kedd III. évfolyam, 486. szám

*** Az RMDSZ Hargita megyei területi szervezetei – a Csíkszéki területi, a Gyergyószéki területi és az Udvarhelyszéki szervezet – 1995. március 2-án ülést tartottak Gyergyószentmiklóson. Az ülés célja egy megyei szintű konzultatív testület létrehozása volt a három területi szervezet közös ügyeinek egyeztetésére. A tanácskozás eredményeként a testület – a területi választmányok feltételes jóváhagyásával – létrejött. Az ülés résztvevői elfogadták az RMDSZ Hargita megyei Szervezeteinek Egyeztető Tanácsa – röviden a Hargitai Egyeztető Tanács (HET) – Működési Szabályzatát.
A Működési Szabályzat, amely a területi választmányok, illetve területi képviselő tanácsok elfogadó nyilatkozatával lép hatályba, kimondja, hogy a HET a résztvevő szervezetek autonómiájának és egyenlőségének tiszteletben tartásával működik.
A HET a paritás elve alapján jön létre és a három területi szervezet 3–3 küldöttjéből áll, akiket a területi szervezetek elnökségei jelölnek ki. A HET határozatait konszenzussal hozza. A Tanács összehívását a három szervezet bármelyike kezdeményezheti, a tanácskozások színhelyének meghatározása a szervezetek közötti rotációs elv szerint történik. Az összehívást kezdeményező szervezet a szándékát a másik két szervezettel legalább tíz nappal a javasolt időpont előtt írásban közli, kivéve a sürgősségi eseteket. A tanácskozások küldötteinek névsoráról a területi szervezetek elnökségei megbízólevelet állítanak ki.
A Hargitai Egyeztető Tanács alakuló ülésének résztvevői Nyilatkozatot fogadtak el, amelyben kijelentik, hogy szükségesnek tartják létrehozni az RMDSZ székelyföldi szervezeteinek tanácsát, felkérik összes tagszervezeteiket nemzeti ünnepünk, március 15-e hagyományainkhoz méltó megünneplésére, és bejelentik, hogy életre hívják a Hargita Népe című napilapban az RMDSZ-oldalt, a területi szervezetek közötti rotáció elve alapján.
Az 1995. március 2-án, Gyergyószentmiklóson kelt Nyilatkozatot a Csíki területi Szervezet részéről Borbély Ernő elnök, Buzás László alelnök, Papp Előd alelnök, a Gyergyó területi Szervezet részéről Nagy István elnök, György Sándor városi elnök, Suciu Gábor városi alelnök és Szilágyi András küldött, az Udvarhely széki Szervezet részéről Barkóczy István elnök, Bardóczy Csaba küldött és Katona Ádám alelnök írta alá.

*** 1995. március 4-én, Kolozsváron a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége képviseletében Erőss I. Péter, Zudor Attila és Robu Bernard tanácskozott Takács Csaba ügyvezető elnökkel, Kötő József ügyvezető alelnökkel és Katona Miklós szervezési főelőadóval a moldovai csángómagyar közösség szervesebb bekapcsolódásáról a romániai magyarság önépítési tevékenységébe, a csángómagyarság önazonosságának megőrzéséért kifejtett érdekképviseleti munkáról. Ebből az alkalomból Emlékeztetőt írtak alá, amely összefoglalja a szervezési kereteket, az anyagi infrastrukturális alapok létrehozását szolgáló feladatokat, az oktatás, a gazdaság és a közművelődés terén adódó tennivalókat.

*** Az RMDSZ Fehér megyei szervezete 1995. március 4-én tisztújító választási közgyűlést tartott Nagyenyeden. Megyei elnökké dr. Brendus Gyulát választották, ügyvezető elnök Szász Csaba lett, Bakó Botond pedig tanügyi alelnökként továbbra is tagja a megyei vezetőségnek, amelynek tagjai többek között Incze Tibor szenátor, dr. Csávossy György, a SZET elnöke, Fari Palkó Ilona, az SZKT ÁB alelnöke. A nagyenyedi városi RMDSZ szervezet elnökévé Maxim Botond szakmunkást választották meg.

*** A hétfői interpellációk során a Képviselőházban Kónya-Hamar Sándor Kolozs megyei képviselő intézett kérdést Dan Mircea Popescu munkaügyi és népjóléti miniszterhez a testi fogyatékosok területi felügyelőségei személyzetének, valamint a hátrányos helyzetűek különleges védelmét szolgáló költségvetési hitelek drasztikus csökkentése ügyében.