1995. március 6., hétfő III. évfolyam, 485. szám

*** KÖZLEMÉNY

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség mély aggodalommal vette tudomásul a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának 1995. március 1-i Közleményét, amely homlokegyenest ellentmond az atlantai kerekasztalon kinyilvánított, majd utólag e párt vezetői által is hangoztatott párbeszéd szándékának.
Továbbra is meggyőződésünk, hogy egy ilyen párbeszéddel konkrét megoldásokat lehetne találni a romániai magyar kisebbség problémáira, és sajnálattal kell megállapítanunk, hogy bár a kormány, illetve egyes politikai pártok képviselői a politikai légkör megváltoztatására tettek ígéretet, a valóságban az ilyen felelőtlen megnyilvánulások által folytatódik a szövetségünk céljairól és törekvéseiről a közvéleményt félretájékoztató és manipuláló kampány.
Jóllehet számtalanszor, egyértelműen kinyilvánítottuk, hogy az RMDSZ minden akciójával és kezdeményezésével tiszteletben tartja az Alkotmányt és az ország törvényeit, és hogy céljaink megvalósításáért alkotmányos úton járunk el, továbbra is szándékosan összekeverik a létező törvényes keret törvényes eszközökkel való módosításának gondolatát és a törvényellenesség vagy törvénytelenség gondolatát, amit számos alkalommal visszautasítottunk.
Ezúttal is hangsúlyozzuk, hogy az RMDSZ törvényesen létrejött szervezet, amely a törvényeknek és Románia Alkotmányának megfelelően jár el. Az RMDSZ Szövetségi Képviselőinek Tanácsa legutóbbi, marosvásárhelyi ülésének határozataiban ismét egyértelműen kinyilvánította ezt az elvet, tehát az Oliviu Gherman úr által aláírt Közleményben megfogalmazott rendkívül súlyos vádak nemcsak hogy megalapozatlanok, de a feszültségek fenntartására és a társadalmunkat foglalkoztató súlyos problémákról való figyelemelterelésre tett kísérletként értelmezhetők. Ugyanakkor az ilyen közlemények azoknak a politikai erőknek az érdekeit szolgálják, amelyek meg akarják akadályozni a kisebbségek számára megfelelő megoldások érvényesítését, a román-magyar viszony rendezését, az európai integrációt, egész társadalmunk demokratizálódását.
Egy politikai szervezet megbélyegzése, indokolatlan és meggondolatlan támadásokkal, és az elvszerű párbeszédről való lemondás valós veszélyt jelent az egész romániai demokráciára nézve.
Őszintén ajánljuk a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjának, a fő kormánypártnak, hogy tanulmányozzák dokumentumainkat és határozatainkat, mielőtt felelőtlen vádjaikat megfogalmazzák, és egy felelős, a hazai és nemzetközi közvélemény által ismert és elismert politikai szervezetet szélsőségesnek, diverzionistának, románellenesnek, alkotmányellenesnek, horthysta-revizionistának és államellenesnek titulálnak.
Az RTDP Közleménye a marosvásárhelyi SZKT-ülés nyilatkozatainak teljes semmibe vevését jelenti. Ezáltal éppen az RTDP Közleménye minősíthető véleményünk szerint “a romániai pártokat zsaroló alantas taktikának”.
Visszautasítva ezeket a rendkívül súlyos rágalmakat, felhívjuk a közvélemény figyelmét, hogy az ország demokratizálása és a nemzeti kisebbségek problémáinak megoldása egész társadalmunk érdeke, a szövetségünk elszigetelésére irányuló kísérletek pedig éppen a megbékélést próbálják meggátolni, amire mindannyiunknak szükségünk van, függetlenül attól, hogy a kisebbséghez avagy a többséghez tartozunk.

Bukarest, 1995. március 3.

Markó Béla
az RMDSZ szövetségi elnöke

*** A Szatmár megyei RMDSZ Állandó Bizottságának tagjai, Varga Attila és Pécsi Ferenc parlamenti képviselők, valamint Szabó Károly szenátor társaságában a múlt hét péntekén baráti eszmecserét folytattak a Magyar Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldöttségének tagjaival.
Muzsnay Árpád megyei elnök köszöntőjét követően Dr. Bányász Jánosné egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, valamint Tukacs István, az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ügyvezető elnöke, a Nyíregyházi Önkormányzat frakcióvezetője kötetlen beszélgatést folytatott a szatmáriakkal a képviselői és tanácstagi munkáról, gondokról, a két szomszédos megye gazdasági, kulturális kapcsolatainak alakulásáról, a régióban való együttműködés lehtőségeiről. Véleményt cseréltek a készülő román-magyar alapszerződésről is.
A két szervezet képviselői egyetértettek abban, hogy különböző szinten és formában a hasonló találkozókat rendszeresíteni kell.
Március végén hasonló tanácskozást tart a Szatmár megyei RMDSZ a Magyar Demokrata Fórum szomszéd megyei képviselőivel is.

*** Február végén, a romániai Demokratikus Konvencióval kapcsolatos RMDSZ-állásfoglalás közzétételét követően, Szatmárnémetiben a konvenciós pártok Szatmár megyei képviselői (a szociáldemokratákat kivéve) megbeszélést tartottak. Megegyeztek abban, hogy az RDK jövőjétől függetlenül kapcsolataikat fenntartják, erősítik, március végén pedig az addigra kialakuló helyzet függvényében döntenek a további együttműködés formáiról.
Az RMDSZ Szatmár megyében az RDK eddigi tagjainak mindegyikével – egyenlő félként, saját érdekeit messzemenően figyelembe véve – partneri kapcsolatokra törekszik. Hajlandó részt venni egy ellenzéki kerekasztal vagy fórum létrehozásában, működtetésében.

*** A Maros megyei RMDSZ Klub meghívására 1995. március 2-án a Szabadelvű Kör képviseletében Szilágyi Júlia, Szilágyi Kispista István és Eckstein-Kovács Péter a liberalizmussal és az RMDSZ jelenlegi helyzetével kapcsolatos kérdésekről tartott kötetlen beszélgetést a marosvásárhelyi közönséggel. A házigazda klubvezető ezúttal is Zonda Attila megyei RMDSZ-elnök volt.