1995. március 3., péntek III. évfolyam, 484. szám

*** A Határon Túli Magyarok Hivatalának meghívására 1995. március 1–2-a között RMDSZ-küldöttség látogatott Budapestre. A küldöttségben részt vettek: Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke és Frunda György szenátor, az RMDSZ Európa Tanács-beli képviselője.
A Határon Túli Magyarok Hivatalában a különböző határon túli magyar szervezetek vezetői találkoztak Tabajdi Csabával, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárával, Lábody Lászlóval, a HTMH elnökével és Törzsök Erikával, a HTMH elnökhelyettesével. A tanácskozáson megvizsgálták a Határon Túli Magyarok Hivatalának és a magyar kormánynak a határon túli magyarság szervezeteivel való kapcsolatait, és elemezték a teendőket a közélet különböző területein, a kultúrában, az oktatásban, a gazdaságban. A résztvevők megállapodtak abban, hogy az ilyen jellegű politikai fórumokat rendszeresíteni kell, mivel nagyon sok olyan probléma van, amelyek rendezése, megoldása közös erőfeszítést igényel.
A határon túli magyarok szervezeteinek képviselői találkoztak Kovács László külügyminiszterrel, és fogadta őket Horn Gyula miniszterelnök. Ezeken a találkozókon a résztvevők kifejtették álláspontjukat az alapszerződésekről. Horn Gyula miniszterelnök leszögezte, hogy Magyarország csak olyan alapszerződéseket tud elfogadni, amelyek megfelelő eszközt jelentenek a kisebbségi kérdés megoldásához is.
Az RMDSZ vezetői ezeken a találkozókon hangsúlyozták, hogy a szövetség tavalyi ezzel kapcsolatos állásfoglalását a továbbiakban is érvényesnek és mérvadónak tartja.

*** Markó Béla szövetségi elnök aláírásával hitelesített Közleményben utasítja vissza azt a Közleményt, amelyet a kormánykoalíció vezető pártja 1995. március 1-én adott közre, és amelyet a közszolgálati TV, a Rádió és az írott sajtó jó része sietett a közvélemény tudomására hozni. Ebben a Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja, Oliviu Gherman elnök aláírásával ismét hevesen támadja az RMDSZ-t, többek között alkotmányellenességgel, románellenességgel, szélsőségességgel, a törvények megszegésével és egyebekkel vádolja szövetségünket, s a tobzódó jelzők között ismét felbukkan a revizionista-horthysta megbélyegzés. A tiltakozó állásfoglalást – a válaszadás jogán – a Szövetségi Elnöki Hivatal Sajtóirodája március 3-án, pénteken délután eljuttatta a Román Televízióhoz, a Rádióhoz és több központi román laphoz. A szöveg magyar változatát, amely lapzártáig nem készülhetett el, következő számunkban teljes terjedelmében közöljük.