1995. március 31., péntek III. évfolyam, 504. szám

*** Sántha Pál Vilmos, az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsának elnöke 1995. április 7-re, délelőtt 11 órára Csíkszeredába, a Hargita Megyei Tanács épületébe összehívta az OÖT Elnökségének rendes ülését, amelynek napirendjeként a helyi önkormányzatok aktuális gondjait, az RMDSZ települési önkormányzatokra vonatkozó Program-fejezete kidolgozási módjának megvitatását, valamint szervezési kérdéseket ajánlotta a testületnek.

*** Agrárfórum ’95 címmel a térség mezőgazdaságának Európa nyugati országaihoz való felzárkózása céljából tanácskozást és kiállítást rendeztek a magyarországi Csengerben. A rendezvényen, amelynek fővédnöke dr. Lakos László, Magyarország földművelésügyi minisztere volt, kárpátaljai és romániai meghívottak is részt vettek. A tanácskozáson a regionális együttműködés lehetőségeit, esélyeit vizsgálták, különös tekintettel a mezőgazdaságra. A Szatmár megyei RMDSZ képviseletében Muzsnay Árpád megyei elnök volt jelen a rendezvényen.

*** A Maros megyei RMDSZ Ügyvezető Elnöksége által a megye magyarságához intézett felhívásra sok testület, szervezet és magánszemély válaszolt pozitívan. A tanügyi alapba így összegyűlt 471.650 lejből a Maros megyei RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 10 drb. 50.000 lejes támogatást hirdetett meg a rászoruló VIII. osztályos diákok részére, akiket osztályfőnökeik kell hogy ajánljanak erre az ösztönző díjra, a diákok tanulmányi eredményeinek és anyagi helyzetének ismeretében. Az ajánlásokat az RMDSZ megyei szervezetének titkárságán kell leadni május 10-ig, s azokat egy öttagú kuratórium bírálja el. Az ösztönző díjakat a megyei szervezet vezetősége a nyilvánosság előtt fogja átadni a pályázatokat elnyerőknek. A Maros megyei RMDSZ Ügyvezető Elnöksége ugyanakkor felkérte a megye magyarságát, hogy a felhívást továbbra is támogassák adományaikkal, hogy az egyszeri segítségnyújtáson túl ősztől havi ösztöndíjat lehessen biztosítani a legrászorulóbb, de jeles tanulmányi eredményeket felmutató diákok és egyetemisták részére.
Ugyanakkor megkezdődtek a megyei elnökség által kezdeményezett és az RMPSZ-szel karöltve a IX. osztályba felvételiző diákok és érettségizők számára szervezett konzultációk is. Első lépésként március 27-én nyolcadikos diákok felmérő dolgozatokat írtak magyar és román nyelvből, s ezek kijavítása után a konzultációkat önzetlenül vállaló szaktanárok három munkacsoportba osztották a diákokat. Szerdán, március 29-én a megyei székházban megkezdődtek a magyar és román nyelvi felkészítők a XII-es diákok számára is.

*** 1995 március 30-án, a Maros megyei RMDSZ székházában Mandics György temesvári író, publicista, UFO-kutató és vendégei, Leb Péter és Réman Tibor, a Rufor szerkesztői voltak az RMDSZ Klub meghívottai. Mandics György Világteremtés – istenteremtés címmel tartott előadást, majd válaszolt az érdeklődők kérdéseire.