1995. március 30., csütörtök III. évfolyam, 503. szám

*** Az RMDSZ Udvarhely széki Szervezete az 1995. március 28-án Székelyudvarhelyen tartott közgyűléséről kiadott Közleményében felháborodással tiltakozik a vidéken állomásozó rendőrségi erők újabb cigányellenes és magyarellenes akciói ellen. A közlemény rámutat arra, hogy a Kápolnásfalu, Székelyszentábrahám, Bögöz, Farkaslaka községek békés, munkaszerető cigány és magyar lakosait évek óta ököllel, gumibottal, rendőrkutyákkal terrorizáló, emberi méltóságukban megalázni, megfélemlíteni akaró, hol rendőr/csendőr egyenruhában, hol “antiterrorista” öltözékben fellépő rendőröknek nincs mit keresniük a karhatalmi kötelékekben. “Szövetségünk, érdekvédelmi szervezetünk – hangzik a közlemény – megvédi mindazokat, akiket Romániában cigány vagy magyar voltuk miatt terrorizáltak, vagy akiket etnikai hovatartozásuk miatt sérelem ért”.
A közgyűlés résztvevői elemezték a belső választásokkal kapcsolatos tennivalókat, s amellett szállnak síkra, hogy a szervezet illetékességi területén a belső választásokon valamennyi 18 életévét betöltött, teljes jogú magyar nemzetiségő állampolgár választhasson. A közgyűlés megválasztotta az Udvarhely széki Szervezet 20 kongresszusi küldöttét, három helyet fenntartva az RMDSZ parlamenti-szenátusi csoportja Hargita megyei tagjai számára.
*** Március 30-án, csütörtök délelőtt az RMDSZ képviselőházi csoportja a Képviselőház épületében tartott sajtóértekezleten foglalt állást a szociális segély folyósítását szabályozó törvénybe a fő kormánypárt kezdeménmyezésére beiktatott határátlépési illetékkel kapcsolatban. Mint ismeretes, a Képviselőház, a kormánykoalíciós pártok szavazatával kedden, március 28-án ismét beiktatta az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek minősített határátlépési illetéket a Szociális segélyről szóló törvénytrevezetbe. A kérdés megvilágítására összehívott sajtóértekezleten az RMDSZ képviselőházi frakciója nevében Kerekes Károly nyilatkozatot olvasott fel, amely miután hangsúlyozza, hogy szövetségünk támogatja a szociális segély folyósítását az arra rászorulóknak, ám ennek anyagi alapjait az állami költségvetésből kell fedezni, nem pedig – mint szövetségünk meglepetéssel vehette tudomásul – az Alkotmánybíróság által többször is alkotmányellenesnek minősített határátlépési illeték újrabevezetéséből. Miután megállapítja, hogy a kormány, a kormánykoalíció pártjai nem tettek le arról, hogy mindenáron kompromittálják az alkotmányosság szavatolására létrehozott Alkotmánybíróságot, az RMDSZ képviselőházi frakciójának nyilatkozata leszögezi: “Az állampolgárok alkotmányos jogainak védelmét továbbra is következetesen szolgáló politikai alakulatunknak eltökélt szándéka újból kezdeményezni az alkotmányossági óvást az Alkotmánybíróságon, abban a reményben, hogy törölik a törvényből az említett alkotmányellenes előírást”.

*** 1995. március 29-én, a Maros megyei RMDSZ székházában közgyűlést tartott a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt megyei vezetősége és országos elnöksége. A napirenden szerepelt az RMKDP marosvásárhelyi szervezetének megalakítása, az RMKDP Női Tagozatának tevékenységi beszámolója és tisztújítása, a Kereszténydemokrata Ifjúsági Fórum (KEDIF) tevékenységi beszámolója és tisztújítása, az RMKDP kongresszusi küldötteinek megválasztása, a parlamenti és a belső választásokkal kapcsolatos kérdések megbeszélése.
Megalakították az RMKDP marosvásárhelyi szervezetét, és 5 tagú vezetőséget választottak; elnök Pokorny László, alelnök Szakács Géza, titkár Szakáll Jozefina lett.
Az RMKDP Női Tagozata 7 tagú vezetőséget választott; elnök Németh Mária, titkár Kelemen Erzsébet. A KEDIF 4 tagú vezetősége: elnök Brendus Ede, alelnökök Pásztor István és Ábrám Noémi, titkár Bustya Judit.
Az RMKDP megválasztotta kongresszusi küldötteit a következők személyében: Varga László, Kelemen Kálmán (Marosvásárhely), Szigeti László, Szatmári Tibor (Kolozsvár) és Szabó M. József (Szatmár).

*** 1995. március 28-án, a nagybányai RMDSZ Elnöksége ülést tartott, amelyen megbeszélték a belső választásokkal kapcsolatos kérdéseket, valamint a besztercei RMDSZ körlevelét. Az Elnökség véleménye megegyezik a körlevélben foglaltakkal.
Nagybányán nemrég megalakult a Teleki Blanka Nyugdíjasok Szövetsége, amely elnyerte jogi személyiségét és írásban nyilvánította ki azon óhaját, hogy társult tagja lehessen a nagybányai RMDSZ-nek. A kérést az Elnökség örömmel fogadta.
Ugyancsak az ülésen hangzott el az a javaslat, hogy az 1996-os választásokon az RMDSZ indítson köztársasági elnökjelöltet.
A helyi RMDSZ-tanácsosok javaslatára a Városi Tanács megszavazta Nagybánya történelmi központjának rendbe tételét, ahol számos magyar érdekeltségű épület áll (maga az RMDSZ-székház is egy ilyen épületben működik), többek között Lendvay Márton 1850-ben épült szülői háza és az 1878-ben épült Hunyadi Erzsébet-ház.