1995. április 3., hétfő III. évfolyam, 505. szám

*** 1995. április 2-án Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök kérésére egyeztető tanácskozásra került sor Szovátán, amelyen a kezdeményezőkön kívül részt vettek Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke, dr. Csávossy György, a Szövetségi Egyeztető Tanács elnöke, Tőkés László tiszteletbeli elnök megbízottja, a politikai, a szervezési és az önkormányzati ügyvezető alelnökök, a platformok és a társult pártok vezetői, valamint meghívott szakértők.
A tanácskozás célja az autonómia-statútumok kidolgozásával és a belső választásokkal kapcsolatban felmerült újabb kérdések tisztázása volt. A résztvevők javaslata szerint az április 7-én kezdődő rendkívüli SZKT elé kell terjeszteni mindazokat a dokumentumokat, amelyek az autonómia-statútumokkal kapcsolatban születtek (az SZKT által megbízott statútum-bizottság, a Politikai Főosztály és a Bakk Miklós által készített statútum-tervezetek, valamint a Szilágyi N. Sándor által írt Kisebbségi törvénytervezet), s amelyeket – lehetőleg – a Bodó Barna politikai alelnök által összesített 11 elvi, politikai és jogi kodifikációs kérdés megvitatására törekedve kellene tárgyalnia az SZKT-nak.

*** Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Szervezési Főosztálya és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 1995. március 31-e és április 2-a között vezetéselméleti tréninget szervezett Szovátán az RMDSZ tisztségviselői számára. A tréningen 54 személy vett részt: ügyvezető alelnökök, szenátorok, parlamenti képviselők, területi szervezetek, társszervezetek és ifjúsági szervezetek vezetői.
A tréningen magas színvonalú előadások hangzottak el az emberi erőforrások menedzseléséről és a vezetői magatartásról, vezetéselméleti alapismeretekről, illetve döntéshozatali ismeretekről dr. Nagy István Ottó, a budapesti Nemzetközi Menedzser Központ előadójának, dr. Kovács Sándor, illetve dr. Kindler József, a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem professzorainak előadásában.
Egészen újszerően hatottak azok az önértékelő tesztek, amelyeket dr. Nagy István Ottó mutatott be és végeztetett el a hallgatósággal.
A rendezvény különösen sikeres és hasznos volt a résztvevők számára, és bebizonyosodott, hogy hasonló tréningek szervezésére a jövőben is szükség van.

*** 1995. április 1-én küldöttközgyűlést tartott az RMDSZ Kolozs megyei szervezete Kolozsváron.
A 210 küldöttből 171 jelent meg a közgyűlésen, amelynek meg kellett választania a szervezet 25 kongresszusi küldöttét. A 4 parlamenti képviselő, illetve szenátor és a megye 3 tájegysége – Szamosmente, Kalotaszeg és vidéke, valamint Aranyosszék – hivatalból kapott egy-egy helyet, így a listán jelölt 89 személyből 18 küldöttet választottak az RMDSZ IV. Kongresszusára. A választást megelőzően a küldöttgyűlés meghallgatta az elnökségi beszámolót, majd a szavazatszámlálás ideje alatt beszámoltak munkájukról a városi és megyei tanácsosok, valamint Kónya-Hamar Sándor és Mátis Jenő képviselők.
A beszámolók után kötetlen beszélgetés alakult ki a megyei vezetőség, városi és megyei tanácsosok, valamint a két parlamenti képviselő és a küldöttek között a napirenden lévő szervezési, gazdasági és politikai kérdésekről.

*** 1995. március 31-én, pénteken, ülésezett a Maros megyei RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. A tanácskozáson aktuális egyházi, politikai, tanügyi, gazdasági, kulturális és szociális kérdéseket vitattak meg. A testület úgy határozott, hogy határozati javaslatot terjeszt a TKT elé a megyei szervezet külképviseletét illetően. A gazdasági kérdésekben a megyei ÜE fontosnak tartja tájékoztatni a tagságot a vagyonjegyek értékesítésének módozatairól, ezért javasolja az RMDSZ Gazdasági Főosztályának, hogy ezzel kapcsolatban dolgozzon ki egységes stratégiát a megyei szervezetek részére. A testület szervezési és adminisztratív kérdéseket is megtárgyalt.