1995. március 29., szerda III. évfolyam, 502. szám

*** A Szövetségi Képviselők Tanácsa tagjaihoz

1995. április 7-re, péntek du. 14 órára Csíkszeredába összehívom az SZKT rendkívüli ülésszakát. Az ülésszak kétnapos.
Fölkérem az Egyeztető Kerekasztal tagjait, hogy az SZKT ülésszakát megelőzően, április 7-én reggel 10 órakor üljenek össze ugyancsak Csíkszeredában.

Az SZKT Állandó Bizottsága az SZKT április 7–8-i ülésszakára az alábbi napirendet javasolja:
1. A belső választások szabályzattervezetének vitája;
2. A belső önrendelkezésre vonatkozó statútum-tervezetek megvitatása;
3. Helyzetjelentés a kongresszusi előkészületekről;
4. Különfélék.

Bukarest, 1995. március 29.

Markó Béla
szövetségi elnök

*** Szombaton, március 25-én, ülésezett a Maros megyei RMDSZ-székházban a Területi Képviselők Tanácsa. A megyei szervezet döntéshozó testülete személyi kérdésekben hozott határozatot (Pokorny Lászlót bízta meg a saját kérésére ideiglenesen felmentett Nagy Elemér helyettesítésével a TKT ÁB alelnöki tisztségében), két pontban módosította saját Működési Szabályzatát, valamint a Maros megyei RMDSZ Alapszabályzatát. A TKT titkos szavazással elfogadta Zonda Attila megyei elnök javaslatát az ügyvezető elnök személyét illetően, és megválasztotta Bulyovszky Lorándot a szervezet ügyvezető elnökévé, akinek egyben hatáskörébe utalta a szervezési alelnök feladatait is. A TKT ezután Bulyovszky Loránd ügyvezető elnök javaslatait elfogadva titkos szavazással megválasztotta az ügyvezető alelnököket: Kerekes Károly (politikai), dr. Kakassy Sándor és dr. Iszlai Árpád (önkormányzati), dr. Tonk Sándor (oktatásügyi), Kerezsi János (művelődés- és egyházügyi), Szekeres Erzsébet (szociális).
A TKT a továbbiakban elfogadta a belső választásokkal kapcsolatos, többek között a vegyes – közvetlen és elektoros – választási módszert, körzetcentrikus választási rendszert, területi szervezetekre leosztott jelöltállítást szorgalmazó álláspontját, és megbízta Zonda Attila megyei elnököt e javaslatok fenntartására a szovátai egyeztető tanácskozáson. Végül a TKT többes jelöléssel és titkos szavazással megválasztotta a Maros megyei RMDSZ küldötteit – 42 személyt – az RMDSZ IV. Kongresszusára.

*** A Szatmár megyei RMDSZ rendkívüli közgyűlésen vitatta meg a belső választásokkal kapcsolatos kérdéseket és választotta meg a területi szervezet kongresszusi küldötteit. Szatmár megyét a kolozsvári kongresszuson 21 küldött képviseli, köztük Szabó Károly szenátor, Pécsi Ferenc és Varga Attila képviselők, Muzsnay Árpád megyei elnök, de küldöttnek választották Csirák Csabát és Szabó József Mihályt is, a Szent-Györgyi Albert Társaság, illetve a Kereszténydemokrata Párt képviseletében.

*** 1995. március 28-án, kedden, a Marosvásárhelyi Vártemplomba hívták össze – az Erdélyi és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megegyezése alapján – a Zsinatot. A zsinati istentiszteleten meghívottként részt vett Zonda Attila Maros megyei RMDSZ elnök is.

*** Ugyancsak kedden, március 28-án, a Maros megyei RMDSZ székházában ülésezett a Lorántffy Zsuzsánna Egyesület. Az ülésen megválasztották az egyesület kongresszusi küldötteit, majd szervezési kérdéseket vitattak meg.