1995. március 28., kedd III. évfolyam, 501. szám

*** 1995. március 27-én Horn Gyula magyar miniszterelnök Budapesten fogadta Markó Bélát, az RMDSZ szövetségi elnökét. A megbeszélésen jelen volt Tabajdi Csaba politikai államtitkár.
Markó Béla megerősítette az RMDSZ eddigi álláspontját a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatban. Horn Gyula kifejtette, hogy a magyar kormány továbbra is határozottan ragaszkodik az 1201-es ET-Ajánlás bevételéhez az alapszerződésbe. Szóba kerültek az RMDSZ és a magyarországi intézmények, kormányhivatalok kapcsolatai, különös tekintettel a HTMH-val való folyamatos munkakapcsolatra. A megbeszélésen áttekintették a gazdasági együttműködés lehetőségeit is.

*** Ugyancsak hétfőn, március 27-én, Markó Béla szövetségi elnök találkozott Orbán Viktorral, a FIDESZ elnökével, akivel a két szervezet közötti együttműködés lehetőségeit beszélték meg, ugyanakkor szóba került a román-magyar alapszerződés is.

*** 1995. március 24–26-a között a szlovákiai Együttélés Politikai Mozgalom megemlékezett ötödik évfordulójáról, és megtartotta V. Országos Kongresszusát.
Az RMDSZ részéről Dézsi Zoltán, az SZKT Állandó Bizottságának elnöke, Somai József szervezési alelnök és Kerekes Károly parlamenti képviselő vett részt a rendezvényeken.
A kongresszus jóváhagyta a gazdasági, szociális, művelődési, oktatási és önkormányzat-politikára vonatkozó programértékű dokumentumokat, módosította az Együttélés alapszabályzatát és újra elnökké választotta Duray Miklóst.

*** 1995. március 27-én, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége ülést tartott, amelyen megvitatta az Önkormányzat- és Reformügyi Főosztály által előterjesztett, a belső választásokat szabályozó határozattervezetet. A vita után elfogadott dokumentumot az Ügyvezető Elnökség az április 7–8-án tartandó rendkívüli SZKT elé terjeszti döntéshozatal céljából.

*** A hétfői képviselőházi interpellációk során március 27-én Kerekes Károly Maros megyei képviselő ismét a munkanélküli segélyt követően 18 hónapig járó szociális segélyben nem részesülők érdekében kért gyors intézkedést a Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium illetékeseitől, annak kapcsán, hogy a Maros megyei munkaügyi igazgatóság hibásan alkalmazza a törvényt.
Borbély László március 28-án, kedden, írásban tette le kérdését, amelyben a csupán a Daewo gépkocsik importját lehetővé tevő ideiglenes vámkedvezményre vonatkozó 119/1995-ös Kormányhatározat indoklását kérte a kormánytól.
Ugyancsak március 28-án Borbély László napirend előtti felszólalásában Lazăr Lădariu RNEP-es képviselő egy héttel korábban, a marosvásárhelyi tragikus események évfordulóján elhangzott durva magyarellenes rágalmaira és hazugságaira reflektálva elevenítette föl a március 16–20-a között történteket és a városon kívülről érkezett felheccelt és felfegyverzett görgényvölgyiek atrocitásait, amelyeknek a kórházi bejegyzések tanúsága szerint először magyarok estek áldozatul. Ennek ellenére az események után csak magyarokat és cigányokat ítéltek el, Cseresznyés Pál pedig még mindig börtönben sínylődik. A Lazăr Lădariu szerkesztette marosvásárhelyi Cuvântul liber továbbra is, azóta is szinte naponta uszítja a románokat a magyarok ellen, márpedig így, állandóan egymásra mutogatva nem lehet közösen építeni a demokratikus társadalmat – hangsúlyozta Borbély László.