1995. március 27., hétfő III. évfolyam, 500. szám

*** Az RMDSZ Művelődés- és Egyházügyi Főosztálya, az Erdélyi Református Egyházkerület, valamint a hollandiai Államismereti Református Párt (SGP) közös rendezésében 1995. március 24–25-én kétnapos nemzetközi konferenciára került sor Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet épületében, Kisebbségi kérdés Európában címmel. Az SGP-nek ez a negyedik romániai konferenciája, amelyek közül hármat az RMDSZ-szel közösen szervezett. Az előző konferenciák előadásai kötetben jelentek meg román, magyar és német nyelven, Keresztyén politika címmel, s azt a rendezvény színhelyén lehetett beszerezni.
A mostani konferencia előadói voltak hollandiai részről: dr. Jan Mulder, az SDP tudományos intézetének igazgatója, dr. J.T. van den Berg SGP-képviselő a Holland Parlamentben, M. Houtman dél-hollandiai megyei tanácsos. Sajnálatos módon betegség miatt nem jelenhetett meg a rendezvényen dr. Arie Bloed, a hollandiai Interetnikai Alapítvány igazgatója, a Holland Helsinki Bizottság főtitkára, dolgozatát és a konferenciához intézett levelét Jan Mulder olvasta fel.
Hazai előadók voltak: Markó Béla, Takács Csaba, Bodó Barna, Renate Weber, dr. Balázs Sándor, Varga Attila, Kolumbán Gábor, Walter Schmidt és Gheorghe Nicolae.
Az előadások a következő témaköröket dolgozták fel: A kisebbségi kérdés nemzetközi távlatokban, Kisebbségi politika a nyugati demokráciákban és a keleti politikai tranzíció keretei között, A kisebbség problematikája nemzeti keretek között, A kisebbségi törvények helye és szerepe a kérdés rendezésében, A kisebbségi kérdés regionális és helyi önkormányzati szinten, Kisebbségi közérzet és helyi politizálás.
A konferencia folyamán igét hirdetett dr. Csiha Kálmán püspök, Kelemen Attila teológiai tanár, valamint Kozma András és Sógor Gyula református lelkészek.

*** 1995. március 25-én, szombaton, az eddig csak Kovászna megyében működő Moldovai Csángómagyarok küldöttei megbeszélést tartottak Bákóban. A megbeszélésen tizenöt küldött volt jelen a lészpedi, klézsei, pusztinai, szabófalvi, rekecsényi, bogdánfalvi és forrófalvi csángómagyarok képviseletében.
A jelenlevők a moldovai csángómagyarok fölöttébb hátrányos nemzetiségi helyzetének bemutatása és elemzése után elhatározták a következőket:
– A Moldovai Csángómagyarok Szövetségét a csángómagyar közösség legitim képviseletének fogadják el, és kérik felvételét az RMDSZ társult tagszervezeteinek sorába.
– A Moldovai Csángómagyarok Szövetsége kiterjeszti tevékenységét és létrehozza helyi szervezeteit a csángómagyarok lakta településeken.
– Az MCSMSZ 1995. április 29-én közgyűlést tart, valószínűleg Bákóban, ahol elfogadják a Szövetség programját, alapszabályzatát, és intézkedési tervet dolgoznak ki.
A megbeszélést Erőss Péter, az MCSMSZ elnöke vezette. Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége részéről részt vett a tanácskozáson Kötő József művelődés- és egyházügyi ügyvezető alelnök, Katona Miklós szervezési főelőadó és Gáll Mária előadó.

*** Az 500. számához érkezett RMDSZ Tájékoztató üdvözli olvasóit, szövetségünk területi és helyi szervezeteit, az RMDSZ területi és országos testületeinek vezetőit és munkatársait, az írott és elektronikus sajtó szerkesztőit, valamint a hazai és külföldi hírügynökségek tudósítóit, a politikai pártok, kormány- és nemkormányzati szervek sajtószolgálatának munkatársait. Valamennyiük érdeklődésére és együttműködésére a jövőben is számít az RMDSZ Tájékoztató, amely igyekszik az elkövetkezőkben is betölteni azt a szerepét, amiért létrehívták: hitelesen és tárgyilagosan tudósítani szövetségünk belső életéről, a romániai magyarság érdekében kifejtett tevékenységéről.