1995

1995. március 21., kedd III. évfolyam, 496. szám

*** 1995. március 20-án, a szokásos hétfői képviselőházi interpellációk során Székely Ervin Bihar megyei képviselő Vasile Manea Drăgulin főügyészhez intézett kérdést. Corneliu Zelea Codreanu légionárius vezér „Pentru legionari” (A légionáriusoknak) című, a Gordian Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetének kapcsán arra kért választ, hogy az említett könyv a Főügyészség szerint kimeríti-e a fasiszta propaganda (Btk. 166. cikkely) és/vagy a sovén-nacionalista propaganda (Btk. 317. cikkely) bűncselekményét alkotó elemeket, és amennyiben a válasz igenlő, szándékában áll-e a Főügyészségnek bírósági eljárást kezdeményezni.
Ugyanakkor Borbély László az RMDSZ képviselőházi frakciója nevében Nicolae Văcăroiu kormányfőhöz intézett interpellációt a kormány 1995. február 27-i Határozata kapcsán, amellyel Brassó-Pojána turisztikai központot a Turisztikai Minisztérium tulajdonába utalta át. Hivatkozva a szakminiszter, Dan Matei-Agathon nemrég tett kijelentésére, miszerint más 26 üdülőtelepet is országos érdekeltségűnek minősítenek, és így ezek is a Turisztikai Minisztérium tulajdonába kerülnek, Borbély László a határozat törvényes alapjáról érdeklődött, és utalt az Alkotmány 41. szakaszára, amely szavatolja a tulajdonjogot, valamint az ország alaptörvényének 72/3. bek. k. pontjára, amely a tulajdonviszonyok megváltoztatásának törvényes lehetőségeiről rendelkezik. E kormányhatározat, valamint a tervezett többi – mutatott rá az RMDSZ-képviselő – sérti az Alkotmányt, ellentétben áll a helyi autonómia elvével, és nem más mint álcázott kísérlet az üdülőtelepek államosítására.

*** Kedden, március 21-én, a Képviselőházban megszavazták a Csődtörvényt. A törvény vitájában az RMDSZ parlamenti csoportjának nevében Székely Ervin szólalt föl és fejtette ki azokat az érveket amelyeknek alapján az RMDSZ képviselői, bár elengendhetetlenül szükségesnek tartják a törvényt, annak egyes előírásai miatt az egész szabályozást hatástalannak, bizonyos vonatkozásban alkotmányellenesnek minősítik. Képviselőink ennek megfelelően részben tartózkodtak, részben a törvény ellen szavaztak.

*** Ugyancsak kedden a Privatizációs törvény vitája után, a szavazás előtt Birtalan Ákos Kovászna megyei képviselő olvasott fel Nyilatkozatot, amely az RMDSZ képviselőházi frakciójának álláspontját foglalta össze a Magánosítás felgyorsítására vonatkozó törvénytervezettel kapcsolatban, a közgazdász szakértelmével indokolva a frakció fenntartásait a tervezettel szemben.

*** Frunda György szenátort az ET Parlamenti Közgyűlésének Jogi és Emberi Jogi Bizottsága a testület Párizsban tartott 1995. március 13-i ülésén jelentéstevőnek nevezte ki „A belügyekbe való be nem avatkozás és a területi integritás elve” témakörében.
Március 14–17-e között, mint már jeleztük, Frunda György szenátor, az ET litvániai jelentéstevője, az ET-monitorizálás keretében Litvániába látogatott. Ez alkalommal Frunda György találkozott Litvánia elnökével, a parlament elnökével, a parlamenti ellenzéki pártok vezetőivel, a litvániai orosz és lengyel nemzeti kisebbségek vezetőivel, valamint az egyházak elöljáróival, az ügyvédi kamara vezetőivel, a médiák képviselőivel. Megállapításai alapján Frunda Györgynek az ET Parlamenti Közgyűlése Jogi és Emberi Jogi Bizottságának áprilisi ülésére kell kidolgoznia raportőri memorandum-tervezetét.

*** Március 17-én tartotta tisztújító közgyűlését az RMDSZ dési szervezete. A gyűlésen részt vett Buchwald Péter szenátor, Mátis Jenő képviselő, Pállfy Károly megyei szervezési alelnök és Neményi József Nándor mezőgazdasági bankszakértő.
Szombaton, március 18-án Tordán került sor, a helyi RMDSZ-székházban, a tájegység RMDSZ önkormányzati képviselőinek találkozójára. Részt vettek az RMDSZ listáin megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek, városi és községi tanácsosok, helyi RMDSZ-szervezetek elnökei. A találkozón, amelyen számos közigazgatási és önkormányzati kérdést tárgyaltak meg, részt vett Kónya-Hamar Sándor képviselő, Boros János megyei önkormányzati és reformügyi alelnök és Pálffy Zoltán elnökségi tag, megyei ügyvezető titkár. Hasonlóképpen megvitatásra került a lakosság idejében való felkészítése az elkövetkező helyhatósági választásokra, az ezeken való részvétel jobb megszervezése is.