1995. március 20., hétfő III. évfolyam, 495. szám

*** A Határon Túli Magyarok Hivatala és a Magyar Külügyminisztérium meghívására 1995. március 17-én, pénteken egy RMDSZ-küldöttség és a szlovákiai magyar pártok vezetői találkoztak Kovács László külügyminiszterrel, illetve Tabajdi Csaba politikai államtitkárral.
A magyar külügyminiszter tájékoztatta a jelenlevőket az alapszerződések állapotáról. Az RMDSZ részéről jelen volt Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Verestóy Attila szenátusi frakcióvezető, ügyvezető alelnök. A szlovákiai magyar küldöttségben részt vett a három pártelnök – Duray Miklós, Bugár Béla és A. Nagy László –, valamint a három szlovákiai magyar párt több más vezetője.

*** Március 18-án, szombaton Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Varga László, a Romániai Magyar Keresztény Demokrata Párt elnöke Pozsonyban részt vettek a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom ötéves jubileumi kongresszusán. A kongresszus résztvevőit az RMDSZ nevében Markó Béla köszöntötte.

*** KÖZLEMÉNY

A Szövetségi Elnöki Hivatal Sajtóirodája közli, hogy 1995. március 18-án, szombaton a Románia kormánya és a parlamenti pártok képviselőinek találkozójára az RMDSZ a találkozó előtt másfél órával, délelőtt fél 11 órakor kapott telefonmeghívást. Ez az eljárás eleve lehetetlenné tette az RMDSZ képviselőinek részvételét a találkozón.

*** Az RMDSZ Csíkszéki Területi Szervezetének választmánya 1995. március 17-én ülésezett Csíkszeredában.
A testület tudomásul vette Kelemen Csongor (POFOSZ) választmányi tag lemondási nyilatkozatát. Ugyanakkor felmentette választmányi tagsági tisztségéből Kósa Gyárfást, mivel polgármesteri minőségének megszűnése indokolatlanná tette további részvételét a választmányban. Helyettük a testület két új tagot fogadott el: Dr. György Bélát, a POFOSZ Hargita megyei fiókjának képviseletében, illetve Korodi Attila diákot, a MAKOSZ képviseletében.
A választmány elfogadta az RMDSZ Hargita Megyei Szervezetei Egyeztető Tanácsának dokumentumait, azzal a megszorítással, hogy az ET-ban részt vevő küldötteknek előzetes választmányi megbízatásra van szükségük minden időben előrelátható kérdésben.
A választmány elfogadta az ez alkalommal előterjesztett kiegészítő gazdasági jelentést a decemberben már megvitatott jelentéssel együtt. Az ügyvitelben észlelt jelentős hiányosságok és mulasztások tisztázásával az Elnökséget bízta meg a testület.
A választmány kialakította álláspontját a belső választások kérdésében, miszerint: legyenek belső választások; a szavazás legyen egyéni, titkos, egyenlő és közvetlen; a választási rendszer legyen kombinált (egyéni és listás); a listák legyenek területiek. A választási törvény és rendszer további részletes kidolgozásában az e célból létrejött bizottságot tartja illetékesnek.
A testület meghallgatta és elfogadta az Elnökség jelentését a Csíkszéki Területi Szervezet tevékenységéről a decemberi ülés óta eltelt időszakban.
A választmány értékelte a március 15-i rendezvényeket, foglalkozott a kongresszusi küldöttjelölések kérdésével és más időszerű problémákkal.