1995. március 17., péntek III. évfolyam, 494. szám

*** Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1995. március 16-án ülést tartott.
A jelenlévők beszámoltak arról, hogyan zajlottak le a március 15-i megemlékezések azokban a helységekben, ahol az Ügyvezető Elnökség tagjai részt vettek az ünnepségeken: Takács Csaba ügyvezető elnök Déván és Vajdahunyadon, Bárányi Ferenc képviselőházi frakcióelnök Temesváron, Verestóy Attila szenátusi frakcióvezető Udvarhelyen, Somai József szervezési alelnök Kolozsváron, Bodó Barna politikai alelnök Sepsiszentgyörgyön, Magyari Nándor László önkormányzati alelnök Nagyváradon, György Béla Zsolt gazdasági alelnök Csíkszeredában, Tamás László ifjúsági alelnök Segesváron. A rendezvények rendben, a naphoz illő méltósággal zajlottak le mindenütt Erdély-szerte.
Cs. Gyímesi Éva oktatási alelnök beszámolt arról, hogy az Oktatási Főosztály körlevelet küldött a területi szervezetek elnökeihez, amelyben vállalkozókkal tartandó fórumok szervezésére kéri őket. A találkozók célja néhány oktatási probléma – mint például a frissen végzett tanárok méltányos elhelyezése – közös megoldása lenne.
Magyari Nándor László az Ügyvezető Elnökség elé terjesztette a belső választások törvénytervezetét, amelyet a múlt hét végén, március 11-én a területi elnökökkel és a platformvezetőkkel Kolozsváron tartott találkozón született döntések értelmében módosított. Az Ügyvezető Elnökség a következő ülésén megvitatja a tervezetet, majd a területi szervezetek és a platformok rendelkezésére bocsátja mint SZKT elé terjesztendő változatot.

*** 1995. március 18-án, szombaton délelőtt a Maros megyei RMDSZ székházában a márciusi események 5. évfordulója alkalmából a megyei szervezet Ügyvezető Elnöksége csendes megemlékezést szervez.
A megemlékezésen meghívottként részt vesznek Markó Béla szövetségi elnök és Sütő András, a megyei szervezet tiszteletbeli elnöke, a Maros megyei képviselők és szenátorok, a TKT ÁB, TET ÁB, OT ÁB, OT tagjai, körzeti és kerületi RMDSZ-elnökök, a Cseresznyés Kuratórium tagjai.
A megyei szervezet a szomorú esemény 5. évfordulóján segélyt utal ki a halottak hozzátartozóinak.

*** 1995. március 19-e és 25-e között a Pro Európa Liga Interkulturális Központja a Heinrich Böll Alapítvány támogatásával, az Európa Tanács által kezdeményezett Tolerancia Nemzetközi Évének jegyében a Tolerancia Hete elnevezéssel kulturális és polgári rendezvények sorozatát szervezi Marosvásárhelyen, a tragikus márciusi események ötödik évfordulója alkalmából.