1995. március 14., kedd III. évfolyam, 491. szám

*** 1995. március 14-én, kedden, a napirend előtti felszólalások során dr. Bárányi Ferenc, a képviselőházi frakció nevében mondott rövid beszédében március 15-e mai jelentőségéről szólt. “E tavaszi nap a kultúra szabadságának és a világ magyarsága önazonosságának ünnepe, de nemcsak azé. A forradalom állomásai – Párizs, Berlin, Milánó, Bécs, Pest, Balázsfalva, Islaz – a társadalmi és nemzeti felszabadulás útjára lépett európai népek egyazon ünnepét jelentik” – mondotta dr. Bárányi Ferenc, majd rámutatott arra, hogy az abszolutista reakciónak akkor sikerült a forradalmi erőket egymás ellen fordítania az “Oszd meg és uralkodj!” habsburgi elv alapján. “Népeink tragédiája, hogy hagyták magukat belerántani ebbe az ellenségeskedésbe” – mondotta, majd azzal a felhívással fordult a képviselőkhöz, a politikai pártokhoz és az ország összes polgáraihoz, hogy ugyanúgy értelmezzék e történelmi pillanatot, ahogyan azt nagy elődeink tették. “A senki ellen nem irányuló negyvennyolcas eszmék szellemében, méltósággal fogunk ünnepelni” – fejezte be felszólalását dr. Bárányi Ferenc, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője.

*** 1995. március 13-án, a Maros megyei RMDSZ székházában Zonda Attila megyei elnök fogadta Katharine F. Cornellt, a New York-i Világbiztonsági Kutatóintézet munkatársát. Zonda Attila tájékoztatta a vendéget a romániai magyarság 1989. decembere előtti és utáni helyzetéről, a remények és a valóság tükrében, a romániai magyarság, a kisebbségek Nyugattal szembeni elvárásairól, ezek megvalósulásáról, illetve azokról a kérdésekről, amelyekre még ma sem született megnyugtató válasz. Szóba kerültek ugyanakkor a romániai magyar közösségnek a román-magyar alapszerződéssel szemben támasztott elvárásai, illetve a szerződéshez főzött reményei.

*** Március 13-án, hétfőn, a Maros megyei RMDSZ vezető testületei és a 14 marosvásárhelyi körzeti elnök véglegesítették a március 15-i ünnepség programját, részletesen megbeszélték a rendezvény szervezési kérdéseit.
A Maros megyei RMDSZ 1995. március 15-én l6 órai kezdettel a hagyományoknak megfelelően Marosvásárhelyen, a Székely Vértanúk Emlékművénél rendez ünnepi megemlékezést. A műsort a marosvásárhelyi egyházak összevont kórusai kezdik a Szózat eléneklésével.
Dr. Tonk Sándornak, a Maros megyei RMDSZ ügyvezető alelnökének köszöntője után ünnepi beszédet mond Markó Béla szövetségi elnök, majd Zonda Attila, a Maros megyei RMDSZ elnöke és Sipos Levente, a Maros megyei MADISZ elnöke szól az ünneplő tömeghez. A műsorban szavalatok hangzanak el, majd koszorúzásra is sor kerül. Végezetül az egyesített kórusok és az ünneplő egybegyűltek nemzeti imánkat éneklik el. A mintegy negyven percre tervezett ünnepség helyszínén négy nemzet, a román, a magyar, a német és a lengyel nemzet zászlaja mellett az Európa Tanács lobogóját is kitűzik.
A Maros megyei RMDSZ meghívottaiként az ünnepségen részt vesznek: Sütő András, a Maros megyei RMDSZ tiszteletbeli elnöke, Markó Béla szövetségi elnök, Kötő József, ügyvezetű alelnök, a Maros megyei RMDSZ szenátora és parlamenti képviselői, Rudas Ernő, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete, dr. Lábody László, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke, Bálint Pataki József, a HTMH főosztályvezetője, Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke, országgyűlési képviselő, Illés Zoltán és Pénzes Éva FIDESZ országgyűlési képviselők, István József, az FKGP alelnöke, országgyűlési képviselő, Máthé László, az MSZP alelnöke, országgyűlési képviselő, Horváth Vilmos és Gombos András SZDSZ országgyűlési képviselők, valamint a megyei és városi helyhatósági szervek vezetői és a román ellenzéki pártok egy-egy képviselője.
Az ünnepség végeztével, l8 órától a város templomaiban ünnepi istentiszteletekre kerül sor.
Este 19 órai kezdettel a vendégek vacsorán vesznek részt.

*** Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés, az RMDSZ keresztény-nemzeti platformja Katona Ádám szóvivő aláírásával ellátott Nyilatkozatot tett közzé a március 15-i ünnepségekkel kapcsolatban. “A tiszta szabadságvágy olyan, mint a szeretet, (…) nem lesz attól kevesebb, ha másokkal megosztjuk, hanem gyarapodik, fokozódik, tartósabb lesz. Március 15. a tiszta szabadságvágy napja, nem mások, nem más népek, nem más nemzetek ellen irányult 1848-ban sem” – hangzik a közlemény, amely emlékeztet rá, hogy magyarlakta erdélyi városok és falvak fölött katonai helikopterek röpködésével próbálják megfélemlíteni az ünnepre készülődő székelyföldi magyarságot. Majd rámutat arra, hogy közösségünket nem lehet megfélemlíteni, Erdély magyarsága március 15-én méltósággal és békésen emlékezve fog ünnepelni, emlékeztetve a magyar szabadságra, a világszabadságra, tisztelegve szabadsághőseink emléke előtt. “Méltósággal és békésen, úgy, ahogyan nemzeti imánkban, Himnuszunkban is benne foglaltatik. Nem mások ellen, hanem magunkért énekeljük: Isten, áldd meg a magyart!”
“Úgy érezzük – szól végezetül a nyilatkozat –, hogy becsületbeli kötelességünk egy-két pillanatra szabadságünnepünkön az igazságtalanul rabságot szenvedett embertársainkra gondolni, azokra, akiket az RMDSZ összefogása szabadított ki a múlt esztendő tavaszán Szamosújvár és Nagyenyed börtöneiből, valamint arra a Cseresznyés Pálra, aki máig rab. De gondoljunk Kincses Elődre is, aki az 5–5 évre igazságtalanul elítélt zetelaki magyarokkal együtt máig sem térhetett haza szülőföldjére. Tanuljuk meg a nevét annak a hét zetelaki magyarnak, akiket a községükbeli milíciaépület 1989. december 22-i megtámadása igaztalan vádjával sújtott a bukaresti katonai törvényszék 5–5 évi börtönbüntetéssel: Bíró Márton, Boros Lajos, Gergely Balázs, Gergely László, Jakócs Sándor, Péter József, Szabó Sándor nevét. Valamennyien Kincses Előddel együtt várják hazatérésük napját.”

*** A Képviselőházban kedden, március 14-én, vitatták meg ismét az Alkotmánybíróság által korábban alkotmányellenesnek minősített, a határátlépési illetékekre vonatkozó kormányrendeletet. A szavazásra bocsátott törvénytervezet mellett ezúttal 122-en, ellene 108-an szavaztak, 10 képviselő pedig tartózkodott. Mivel a kormányrendelet így nem kapta meg a kétharmados többséget, az Alkotmánybíróság döntése véglegesen jogerőre emelkedett, s a Képviselőház határozatának a Hivatalos Közlönyben való közlésétől kezdve a határátlépési illetéket nem kell megfizetni.

*** Március 15-én román parlamenti küldöttség utazik a spanyolországi Cadízban tartandó kétnapos nemzetközi turisztikai fórumra. Az RMDSZ parlamenti csoportjának képviseletében Kerekes Károly, a képviselőházi frakció alelnöke vesz részt a küldöttségben.

*** 1995. március 11-én, szombaton, ünnepelte a Kolozs megyei Kisbács község magyarsága a helyi RMDSZ-szervezet megalakulásának 5. évfordulóját.
Vasárnap, március 12-én, Kalotaszentkirályon falugyűlésen emlékeztek március 15-re, majd ezt követően a helyi RMDSZ-szervezet 1994. évi munkáját elemezték, számba véve az ezutáni teendőket is.
Ugyancsak vasárnap került sor Mákófalván a környékbeli helységek RMDSZ-vezetőinek és tanácsosainak megbeszélésére. A fő téma itt is a szervezet megerősítése, valamint a helyhatósági választásokra való felkészülés volt.
Mindhárom találkozón részt vettek a megyei szervezet vezetői: Molnos Lajos elnök, Boros János, Pálffy Károly alelnökök, Pálffy Zoltán megyei titkár, valamint Kónya-Hamar Sándor és Mátis Jenő parlamenti képviselők.