1995. március 10., péntek III. évfolyam, 489. szám

*** 1995. március 9-én ülésezett Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége.
Takács Csaba ügyvezető elnök beszámolt a Határon Túli Magyarok Hivatalának rendezésében létrejött tanácskozásokról a határon túli magyarság szervezeteinek vezetőivel, valamint a találkozóról Horn Gyula miniszterelnökkel és Kovács László külügyminiszterrel. A beszámoló után a gyűlés résztvevői elemezték és értékelték a román-magyar alapszerződés problémájának alakulását és jelenlegi helyzetét.
Az Ügyvezető Elnökség határozatokat hozott azokkal a dokumentumokkal kapcsolatban, amelyeket az SZKT megbízásának értelmében elő kell készítenie az RMDSZ IV. Kongresszusára. Ezzel kapcsolatos a platformok és területi szervezetek elnökeivel való találkozó is, amelyre szombaton, március 11-én kerül sor a Szervezési Főosztály kolozsvári székházában.
Kötő József alelnök beszámolt a Moldovai Csángómagyarok Szövetségének képviselőivel tartott március 4-i tanácskozásról. Az ebből az alkalomból aláírt Emlékeztető alapján az Ügyvezető Elnökség határozatot fogadott el a csángómagyarok támogatásáról.
Március 15-én az ügyvezető elnök és az alelnökök ünnepi rendezvényeken vesznek részt Erdély több helységében. Az Ügyvezető Elnökség olyan ünnepi hangulatra számít az idén is, amilyennel a tavaly emlékezett meg az erdélyi magyarság erről a napról.