1995. március 1., szerda III. évfolyam, 482. szám

*** 1995. március 1-én RMDSZ-küldöttség utazott Budapestre, hogy részt vegyen a magyar kormány politikai államtitkára, Tabajdi Csaba által kezdeményezett konzultáción a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. A Markó Béla szövetségi elnök vezette delegációnak tagjai: Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke és Frunda György szenátor, az RMDSZ Európa Tanács-i képviselője.
Tabajdi Csaba bevezető előadása után – A határon túli magyarság érdekeinek megjelenítése nemzetközi fórumokon – Kovács László külügyminiszter tájékoztatja a romániai, szlovákiai, kárpátaljai, szlovéniai, horvátországi, vajdasági magyarság vezetőit a magyar-román és a magyar-szlovák alapszerződésekkel kapcsolatos kérdésekről.
Az RMDSZ küldöttsége egyúttal részt vesz a Horn Gyula miniszterelnökkel való találkozón is.

*** Kerekes Károly és Vida Gyula képviselők 1995. február 28-án törvénytervezetet terjesztettek elő a Képviselőház Állandó Bürójának a Korkedvezményes nyugdíjazásra vonatkozó 1995/2. számú törvény módosítására.
A törvényjavaslat a nemrég elfogadott törvény 1. cikkelyének 2. bekezdését kívánja módosítani, éspedig olyan értelemben, hogy a korkedvezményes nyugdíjazást azok számára is lehetővé tegyék, akiknek lejárt a munkanélküli segélyre való jogosultságuk és nem részesülnek szociális támogatásban. A módosítást az teszi szükségessé, hogy a 18 hónapos munkanélküli segély utáni 9 hónapra szóló szociális támogatásban igen kevesen részesülnek a szigorú megszorítások miatt, így ez a hátrányos helyzető réteg tulajdonképpen semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik létfenntartásához.
A kezdeményezők sürgős eljárást kértek a törvénymódosítás megvitatására és elfogadására.