1995. február 28., kedd III. évfolyam, 481. szám

*** 1995. február 25–26-án ülésezett Marosvásárhelyen az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa.
Előző napon, február 24-én, pénteken, az Egyeztető Kerekasztal tanácskozott a napirenden szereplő kérdésekről, és minden vitatott kérdésben konszenzusos megállapodásra jutott.
Az SZKT első napján, február 25-én, a napirend elfogadása után Markó Béla szövetségi elnök terjesztette elő helyzetértékelő beszámolóját a tavaly decemberi SZKT óta eltelt időszak legfontosabb politikai fejleményeiről. Kiemelte az RMDSZ-t politikai stratégiájának átgondolására késztető külső és belső kihívásokat, a szövetség ellen indított példátlan támadásáradat teremtette helyzetet, és felvázolta a demokratikus ellenzékkel kialakítandó új együttműködési formákat, az ország politikai erőivel folytatandó dialógus szükségességét. Kitért az RMDSZ külpolitikai tevékenységének értékelésére, továbbá a Március 15-i évforduló megünneplésével kapcsolatos kérdésekre.
Tőkés László tiszteletbeli elnök beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az RMDSZ belső vitáinak kiéleződésében nem csupán a kommunikáció hiánya, hanem bizonyos szándékosság is szerepet játszik, majd figyelmeztetett arra, hogy rajtunk is múlik, hogy az atlantai tárgyalásokat mire lehet felhasználni, a tényleges dialógus folytatására vagy a tárgyalások látszatának fenntartására.
Az SZKT egyhangúlag jóváhagyta az SZKT Állandó Bizottságának 1995. február 1-jei nyilatkozatát, mely az OÖT feloszlatására tett felszólítás ellen foglalt állást. Az SZKT jóváhagyta az OÖT Szervezési és Működési Szabályzatának végleges változatát. Ezt követően zárt ülésen került sor a Nagy Benedek röpiratának ügyében hozott etikai bizottsági döntés megvitatására. Az SZKT titkos szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel elfogadta Nagy Benedek kizárását a szervezetből. Az érintett, élve jogával, a soron következő kongresszushoz fellebbezett.
A testület még az első napon elfogadta a sepsiszentgyörgyi Önkormányzati Konferencia dokumentumait, s az alelnökök visszahívásának jogával bővítette az ügyvezető elnök hatáskörét.
A második ülésnap az Oktatási Főosztály előterjesztésével kezdődött. Cs. Gyímesi Éva oktatási ügyvezető alelnök ismertette az anyanyelvi oktatás fejlesztésének cselekvési irányelveit. Ezeket a testület elfogadta és az oktatási tevékenység alapjává tette. Ezután került sor a már első napon előterjesztett három állásfoglalás-tervezet végleges elfogadására. Az első a román-magyar alapszerződéssel, a második szövetségünknek a Romániai Demokratikus Konvencióval való viszonyával, a harmadik az Atlantában elkezdett párbeszédnek nemzetközi részvétellel történő folytatásával foglalkozik. (Mindhárom dokumentumot a tegnapi Tájékoztatóban közöltük.)
A belső választással kapcsolatban nem született meg a végleges megállapodás, Kolozsváron újabb Egyeztető Kerekasztal foglalkozik a még vitás elemek tisztázásával, majd a soron következő SZKT hozza meg a végleges döntést. Hasonlóképpen nem született döntés az autonómia-statútumok kérdésében, az Egyeztető Kerekasztal további tárgyalásokat javasolt, majd egy rendkívüli SZKT-ülés összehívását a végleges elfogadásra.
Az SZKT megvitatta és jóváhagyta a IV. Kongresszus előkészületeinek naptári tervét. A kongresszus 1995. május 26–28-a között ülésezik Kolozsváron. A kongresszust megelőzően az SZKT utolsó rendes ülésszakára 1995. április 7–8-án kerül sor Csíkszeredában.
A záróülésen felszólalt Markó Béla szövetségi elnök és Tőkés László tiszteletbeli elnök. Markó Béla hangsúlyozta, hogy az elkövetkezőkben nagyon sok kihívásra kell válaszolnia az RMDSZ-nek, fel kell készülnie a váratlan kihívásokra is. Biztos – szögezte le a szövetségi elnök –, hogy demagógia nélkül hangoztatott egészséges egységre meginkább szükség lesz a jövőben. Tőkés László tiszteletbeli elnök az ülés záróakkordjaként az SZKT erkölcsi védelmét kérte az ellene öt éve folyó belső és külső diszkreditáló hadjárattal szemben.

*** 1995. február 28-án, kedden, a szövetség bukaresti székházában tanácskozott az RMDSZ Külpolitikai Tanácsadó Testülete. Az ülésen aktuális külpolitikai kérdésekről, ezen belül a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatos kérdésekről folyt tanácskozás.

*** 1995. február 28-án mindkét parlamenti csoportban tisztújító választásra került sor.
A szenátusi frakcióban 12 szenátor részvételével tartott tisztújításon újraválasztották az eddigi vezetőséget. A frakció elnöke: Verestóy Attila; alelnök: Szabó Károly; titkár: Buchwald Péter.
A képviselőházi frakcióban 27 képviselő jelenlétében megtartott választás a következő eredménnyel zárult: frakcióelnök – dr. Bárányi Ferenc; alelnökök: Kerekes Károly és Pécsi Ferenc; titkár: Fekete Zsolt.