1995. május 9., kedd III. évfolyam, 527. szám

*** Tokay György képviselő, a Programbizottság elnöke 1995. május 11-re, csütörtök d.e. 10 órára a bukaresti RMDSZ-székházba összehívta az SZKT Programbizottságának tagjait a kongresszuson előterjesztendő módosítások véglegesítése céljából.

*** A Reform Tömörülés, az RMDSZ nemzeti liberális platformja 1995. május 2-án Nagyváradon megnyitotta platformirodáját. Irodavezető: Székely Ferenc. Az iroda címe 3700 – Nagyvárad, str. Mareőal Ion Antonescu 17. Telefon: 059-132508; telefon/fax: 059-132884 – azonos a Bihar megyei RMDSZ szervezetéével. Hivatali fogadóórák: hétfőn és csütörtökön 10–14 óráig.

*** 1995. május 6-án, szombaton, az Európa Tanács bukaresti Információs és Dokumentációs Központjában a Berghof Konfliktus-kutató Alapítvány igazgatója, dr. Norbert Ropers tartott sajtóértekezletet. Az 1992 áprilisa és 1995 januárja között Németországban, Romániában, Magyarországon és Belgiumban egy német nemkormányzati szervezet, a CSCE-Consult által ifjú politikusoknak szervezett egy-egy hetes szeminárium-sorozaton, amelynek célja az interetnikus konfliktusok kezelési módozatainak szemináriumi gyakorlatok útján való megismertetése volt, kiemelten a romániai többségi nemzet-magyar kisebbség közötti viszony szerepelt. A résztvevők mintegy 50-%a román nemzetiségű, a többi jórészt magyar, valamint roma és német nemzetiségű fiatal volt.
A sajtóértekezleten jelen volt Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa, aki két évvel ezelőtt MISZSZ-színekben lett tagja a válságkezelő szemináriumsorozatot vezető csoportnak.

*** Hétfőn, május 8-án, a Képviselőházban Pécsi Ferenc saját nevében a tejtermelést ösztönző, költségvetésből fedezett ún. termelői prémiumok késedelmes kifizetésével kapcsolatban interpellált Florin Georgescu pénzügyminiszternél, dr. Elek Barna pedig a mezőgépészeti állomások, az ún. Agromecek privatizációjának lassú ütemével kapcsolatban intézett kérdést Valeriu Tabără mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhez, konkrét kimutatást kérve az 1995. január 1-ig magánosított, valamint az idei év első felében privatizálásra kerülő gépállomások számáról. Ugyanakkor Márton Árpád a Sepsiszentgyörgyön május 8-án délelőtt észlelt különös esemény kapcsán intézett írásbeli kérdést Doru Ioan Tărăcilă belügymniniszterhez, aznap ugyanis kamionos rendőrosztagok szelték keresztül-kasul a várost. Márton Árpád a szokatlanul nagyszámú csendőr jelenlétének okát firtatta, valamint arra kért választ, hogy hány csendőr állomásozik a municípiumban, tervezik-e létszámuk növelését, és ha igen, milyen nagyságrendben.