1995. május 22., hétfő III. évfolyam, 536. szám

*** 1995. május 19-én Székelyudvarhelyen megtartotta tisztújító közgyűlését az RMDSZ Udvarhelyszéki szervezete. A gyűlésen meghívottként jelen voltak: Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Nagy István, az RMDSZ Gyergyószéki területi szervezetének elnöke, valamint Hargita megye RMDSZ-képviselői és -szenátorai.
Az elnökségi beszámoló után a résztvevők megvitatták és elfogadták a széki szervezet módosított működési szabályzatát. Ezután került sor a tisztújító választásra, valamint a széki szervezet kongresszusi küldötteinek a kijelölésére.
A széki szervezet elnöki tisztségére dr. Ferenczy Ferenc polgármestert és Katona Ádámot javasolták a tagszervezetek. A két jelölt közül a választmány dr. Ferenczy Ferencet választotta az udvarhelyszéki szervezet elnökévé. A 98 érvényes szavazatból 57–38 arányban került ki győztesen az új széki elnök, akinek javaslatára a választmány a következő alelnököket fogadta el: Ványolós István – politikai alelnök, Bunta Levente (alpolgármester) – önkormányzati és szervezési alelnök, Szász Jenő – gazdasági és szociális alelnök, Orbán Árpád – ifjúsági alelnök és Asztalos Ferenc – oktatási, művelődési és egyházügyi alelnök. Végezetül a kongresszus küldötteinek megválasztására került sor: a hat tagú elnökségen kívül Verestóy Attila szenátor és Antal István képviselő mellett további 15 küldött képviseli az udvarhelyszéki szervezetet a IV. Kongresszuson – négy Székelyudvarhelyről, három Szentegyházáról, kettő-kettő Székelykeresztúrról és Parajdról, egy-egy pedig Etédről, Bögözről és Homoródszentmártonból.

*** Május 18-án, a gyergyószentmiklósi Szakszervezetek Művelődési Házában tartott fórumon Tőkés László püspök, dr. Csapó József szenátor, Borbély Imre képviselő, Dézsi Zoltán SZKT-elnök, Borsos Géza RMGE-alelnök, Nagy István Gyergyó területi elnök, György Sándor városi RMDSZ-elnök és Rokaly József, a városi RMDSZ politikai alelnöke találkoztak a gyergyói tagsággal. A jelenlévők kiemelték a küszöbön álló RMDSZ-kongresszus sorsdöntő jelentőségét, amelyen szükséges, hogy a Székelyföld valós súlyával hallassa szavát.

*** Május 19-én, pénteken, folytatódtak az EMKE és az Anyanyelvi Konferencia közös szervezésében zajló Szabédi Napok rendezvényei.
A festői szépségű Szabédon a falu unitárius templomában ünnepi istentiszteletre került sor, amely alkalommal Kötő József művelődés- és egyházügyi alelnök, az EMKE főegyzője és Cseke Péter méltatták a költő életművét, majd Boér Ferenc színművész mutatta be Szabédi László műveiből összeálított műsorát.
Ezt követően a templom falán elhelyezett Szabédi-dombormű előtt Zonda Attila, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet, majd koszorút helyeztek el a domborművön.
Helyi fiatalok dal- és tánccsoportjának népdal- és néptánc-összeállítása zárta az ünnepséget, amelyen részt vettek a Maros megyei RMDSZ Ügyvezető Elnökségének tagjai.