1995. május 19., péntek III. évfolyam, 535. szám

*** 1995. május 18-án Kolozsváron bővített elnökségi ülést tartott az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, amelyen jelen volt az SZKT Állandó Bizottságának az elnöke. Részt vettek továbbá az Alapszabályzatban rögzített és az SZKT által kijelölt bizottsági elnökök, valamint az RMDSZ-kongresszusra javasolt ülésvezető elnökség tagjai. Az ülés célja a kongresszus menet- és napirendjének véglegesítése és az előkészítési munka utolsó fázisához kapcsolódó feladatleosztás volt.
Somai József szervezési ügyvezető alelnök és Molnos Lajos, a házigazda Kolozs megyei RMDSZ-szervezet elnöke a szervezési munka jelenlegi állásáról tájékoztatták az Ügyvezető Elnökséget (ismertették a kongresszusi küldöttek számára összeállított iratcsomagot: az SZKT által kidolgozott – az illetékes bizottságok által szerkesztett – dokumentum-tervezeteket, a testületi beszámolókat és az egyéb írásos anyagokat tartalmazó mappát, amit a küldöttek mandátumuk igazolásakor kapnak kézhez).
A pontos napirendjavaslat elfogadását követően tisztázták a technikai kérdéseket, majd rögzítették az ezirányú feladatköröket.
Elhatározták, hogy a kongresszust előkészítő testület a jövő héten még két alkalommal ülésezik.

*** 1995. május 18-án, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az Anyanyelvi Konferencia és a Korunk Stúdió szervezésében Kolozsváron sor került a hagyományossá vált Szabédi Napok rendezvénysorozatára. A negyedik alkalommal összehívott találkozó Közélet, egyház, irodalom témakörű tudományos ülésszakkal kezdődött.
Kántor Lajos köszöntötte a jelentős számú hallgatóságot, melynek soraiban egyetemi tanárok, egyházvezetők, lelkészek, írók, művészek, diákok, kultúrakedvelők foglaltak helyet.
Pomogáts Béla (Magyarország), Cseke Péter, Kötő József és Skultéty Csaba (Magyarország) a Szabédi-életmő vonatkozó adataiból kiindulva tárták fel köz- és egyházi életünk, irodalmunk időszerű gondjait és feladatait. Az előadásokat vita követte, amely segített elmélyültebben tisztázni eme szakterületek szerepét a nemzeti közösség építésében.
A tudományos ülésszak előtt Boér Ferenc, a kolozsvári Állami Magyar Színház mővésze a témához kapcsolódó Szabédi-műveket adott elő. Délután megkoszorúzták a Szabédi-házon elhelyezett emléktáblát. A találkozó folytatásaként május 19-én megkoszorúzzák a költő Házsongárdi sírját, majd Szabédon folytatódik a rendezvénysorozat.

*** 1995. május 18-án ismét találkoztak a bukaresti Dacia (Năstase) klubban a demokratikus ellenzék négy parlamenti pártjának a képviselői. A találkozón a Demokrata Párt (PD), a Liberális Párt 1993 (PL’93), a Polgári Szövetség Pártja (PAC), a Román Szociáldemokrata Párt (PSDR) és az RMDSZ képviselői aktuálpolitikai kérdéseket vitattak meg, illetve az ellenzéki szenátorok és képviselők parlamenti tevékenységének az összehangolási lehetőségeiről folytattak megbeszélést. Szövetségünk részéről jelen volt Szabó Károly szenátor és Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.