1995. május 18., csütörtök III. évfolyam, 534. szám

*** 1995. május 17-én és 18-án Markó Béla szövetségi elnök megbeszélést folytatott több Bukarestben akkreditált nagykövettel. A Svéd Nagykövetségen Ragnar Angeby, az Orosz Nagykövetségen Jevgenyij Dimitrijevics Osztrovenko, az Osztrák Nagykövetségen dr. Paul Ullmann, a Holland Nagykövetségen Monique Frank, a Francia Nagykövetségen Bernard Boyer nagykövet, a Brit Nagykövetségen pedig Ralph Publicover megbízott nagykövet fogadta az RMDSZ elnökét. Úgyszintén fogadta Markó Bélát Karen Fogg asszony, az Európai Unió bukaresti nagykövete is.
A szövetségi elnök e találkozókon tájékoztatást adott a romániai magyarság helyzetéről, az utóbbi időben ismét felerősödött magyarellenes kampányról, a Tanügyi törvénytervezetről, amelynek általános vitája elkezdődött a román Parlamentben.

*** Május 13-án, Nagybányán a Civitas Alapítvány rendezésében 50 résztvevő jelenlétében Czédly József Bukarest municípiumi tanácsos és Zeng László szatmárnémeti városi tanácsos tartott érdekes és tanulságos előadást a helyi adók, illetve az autonóm vagyonkezelő vállalatok kérdéskörében.
Ugyancsak május 13-án ülésezett Nagybányán a Nagybánya területi választmány, amely megerősítette a kongresszusi képviselők mandátumát, megtárgyalta a területi alapszabályzat módosítására vonatkozó javaslatokat, továbbá egyes tanügyi és más jellegű helyi problémákat.
Mindkét rendezvényen részt vett Mazalik Alfréd Máramaros megyei RMDSZ-képviselő.

*** Május 17-én Segesváron került sor RMDSZ-fórumra. A helyi szervezet meghívására az RMDSZ Maros megyei szervezetének operatív tanácsa és a megyei ügyvezető elnökség több tagja vett részt a rendezvényen. A meghívottak a segesvári RMDSZ-kerület helyi szervezeteinek elnökeivel, tanácsosaival és a segesvári választmány tagjaival tartottak megbeszélést. A kerületi szervezet vezetői ismertették a Segesváron és környékén működő helyi szervezetek munkáját, megvalósításait és terveit. A találkozó a megyei vezetőség új tagjainak a bemutatkozására is alkalmat adott. Megvitatásra kerültek a IV. Kongresszus elkészült dokumentum-tervezetei, s a jelenlévők kifejtették véleményüket az eljövendő időszakban követendő RMDSZ-politikáról.

*** Takács Csaba ügyvezető elnök május 18-án fogadta a Szociáldemokrata Újbaloldali Tömörülés vezetőit, Dáné Tibor elnököt és Nagy Károly főtitkárt. A megbeszélésen a kongresszusi előkészületek kapcsán szóba került a platformok státuszával kapcsolatos legutóbi SZKT-határozat is, amely a Szabályzat-Felügyelő Bizottság jelentése alapján leszögezi, hogy az SZKT-hoz négy platform juttatott el bejegyzési kérvényt – az Erdélyi Magyar Kezdeményezés, a Reform Tömörülés, a Szabadelvű Kör és a Szociáldemokrata Újbaloldali Tömörülés. Az SZKT egyhangúlag megszavazta e négy platform létjogosultságát, így ezek a platformok ilyen minőségben képviselhetik magukat a kongresszuson.