1995. május 16., kedd III. évfolyam, 532. szám

*** A Képviselőház hétfői interpellációi során, május 15-én Sorin Lepşa KDNPP-, Ioan Ghişe LP ’93- és Madaras Lázár RMDSZ-képviselő közösen intézett kérdést Doru Ioan Tőrőcilő belügyminiszterhez és Vasile Manea-Drăgulin főügyészhez a brassói rendőrség egy őrnagyának törvénysértő eljárása ügyében. Constantin Marin őrnagy ugyanis több Brassó municípiumi tanácsost beidézett a rendőrségre, és kihallgatta őket azzal kapcsolatban, hogy miként szavaztak a tanács egy 1992. októberi ülésén. A 69/1991-es törvény szerint a helyi tanácsok döntéshozó hatóságok, amelyek nyílt ülésen kollektív döntéseket hoznak, és ha ezeket a prefektus törvénytelennek ítéli meg, megtámadhatja a bíróságon. A dolgok ilyetén állása mellett a három ellenzéki képviselő arra kért írásos választ, milyen törvényes rendelkezés alapján folytatható efféle vizsgálat, továbbá hogy az említett eljárás az illető rendőrtiszt kezdeményezése-e, avagy a rendőrségé.

*** Május 15-én, a Képviselőházban a nyugdíjasok kedvezményes utazásával, a Földtörvény akadozó alkalmazásával és a birtoklevelek kiosztásának igen lassú ütemével, valamint a klézsei üggyel kapcsolatban Kerekes Károly, Nagy Benedek, illetve Márton Árpád korábban feltett kérdésére kapott – az utóbbi két esetben korántsem kielégítő – választ. Az április 29-i klézsei eseményeket a belügyminiszter helyett a tárca államtitkára, Ghiciu Paşcu magyarázta, mégpedig úgy, hogy felolvasta a belügyminisztérium álláspontját a történtekről, amelyben az idegen rendszámú kocsiktól kezdve, a magyarországi irredenta propagandatevékenységen keresztül az RMDSZ elmagyarosító mesterkedéséig az igaztalan vádak és koholmányok egész sorát vonultatta fel, a klézsei román lakosok spontán gyülekezetéről és ellenkezéséről pedig azt állította, hogy törvénybe ütköző erőszakos cselekményekre, “negatív eseményekre” nem került sor. E nyilvánvalóan elfogult és a kérdés lényegét megkerülő, az állampolgárok szabad gyülekezési jogának gyakorlását megakadályozókat tisztára mosó válaszra Márton Árpád Kovászna megyei képviselő szemtanúként is reagált, és elmarasztalta a belügyminisztériumot az események ilyetén megítéléséért és kezeléséért, hiszen Klézsén többek között a magántulajdont is megsértették azzal, hogy a könyveket a mikrobuszból kidobálták és elégették, embereket bántalmaztak, egy teljesen jogszerű tanácskozást megakadályoztak. Nagy Benedek Hargita megyei képviselő mindehhez hozzáfőzte rövid intervenciójában, hogy az eseményeket a bákói román lap április 29-i reggeli számában előre megírta…