1995

1995. május 15., hétfő III. évfolyam, 531. szám

*** Május 13-án, szombaton, az RMDSZ szenátusi frakciója kihelyezett frakcióülést tartott a Szatmár megyei Gencs községben, majd Szatmárnémetiben.
Délelőtt a Nagykároly és Tasnád között fekvő Gencsen lakossági fórum keretében találkozott a szenátusi frakció a környék önkormányzati tisztségviselőivel, helyi RMDSZ-vezetőkkel, a község lakosságával. A találkozón az általános politikai helyzet értékelésén túl kiemelten a gazdasági és szociálpolitikai kérdések iránt volt igen nagy érdeklődés. Szenátoraink a résztvevők kérdéseire a parlamenti munkáról, a legszélesebb érdeklődésre számot tartó törvények kimunkálásáról, a földtörvény hiányosságairól és alkalmazásának nehézségeiről, a mindennapi életet befolyásoló gondokról – munkalehetőség, szociális segély, nyugdíj- és társadalombiztosítási kérdések, gazdálkodói gondok, privatizációs kilátások – adtak tőlük telhetően kimerítő válaszokat.
Délután hasonló jellegű, nyílt eszmecserére került sor Szatmárnémetiben, ahol a megyei és városi RMDSZ-tanácsosokkal, a városi és megyei szervezet munkatársaival, egyszerű RMDSZ-tagokkal vagy -pártolókkal létrejött találkozón ugyancsak a gazdasági és szociálpolitikai kérdések, az egzisztenciateremtés problémái kerültek terítékre, de érdeklődés nyilvánult meg az RMDSZ általános politikai célkitűzései iránt is. A találkozókon részt vett és válaszolt a hozzá intézett kérdésekre Markó Béla szenátor, szövetségi elnök is.

*** 1995. május 12–13-án zajlottak le a szatmárnémeti Kölcsey Kör rendezésében „Közösségi érdekvédelem és önkormányzat” címmel az immár második kiadásához érkezett Jakabffy Napok.
Mint a rendezvényt bevezető Muzsnay Árpád megyei RMDSZ-elnök, Reizer Pál püspök és Kötő József EMKE-főjegyző szavaiból kitőnt, a tanácskozás a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösségek megmaradását szolgáló, az asszimilációmentes létet biztosító önkormányzati gyakorlat és a különböző autonómia-formák bevezetését szavatoló törvények meghozatalát kívánta szorgalmazni. A nagyszámú kiváló hazai, vajdasági, kárpátaljai, magyarországi és szlovákiai szakember biztosította, hogy a rendezvény valóban a kárpát-medencei magyarság önismeretét, politikai stratégiáját kiteljesítő fórummá vált, Jakabffy Elemér eszméinek a jegyében, aki az asszimiláció elkerülését a kollektív jogi alany státusának kivívásában, az önkormányzat különböző formáiban megtestesülő autonómiában látta. A tanácskozás első felében Balázs Sándor kolozsvári egyetemi tanár, Bárdi Nándor szegedi tudományos kutató, Székelyhidi Ágoston debreceni történész, Szekernyés János temesvári közíró a Jakabffy-korszak történelmi tanulságait, a kárpát-medencei identitás kérdéseit taglalták. A tanácskozás nagyszámú hallgatóság előtt ezeket a tanulságokat szembesítette a kortárs politikai gyakorlattal. Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Angyal Béla, a szlovákiai Magyar Polgári Párt alelnöke, Pozsgay Imre, a debreceni egyetem politológus professzora, Varga Attila Szatmár megyei képviselő, Csubela Ferenc, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Törzsök Erika, a Határon Túli Magyarok Hivatalának alelnöke, Bodó Barna, az RMDSZ ügyvezető politikai alelnöke, Gertvay Erzsébet, a kárpátaljai magyar közösség képviselője, Jeszenszky Géza országgyőlési képviselő előadásaikban bemutatták országaik nemzeti közösségeinek az önkormányzat gyakorlására vonatkozó elképzeléseit, a nemzetközi kisebbségi egyezmények biztosította lehetőségek kihasználásának módozatait. A rendkívül sikeres rendezvény második napján sor került Jakabffy Elemér sírjának megkoszorúzására, majd a meghívottak Szatmár-Majtény-Nagykároly-Kaplony-Érmindszent-Sződemeter-Erdőd-Szatmár útvonalon lerótták kegyeletüket a nemzeti történelem és alkotó szellem kiemelkedő eseményeinek és személyiségeinek emléke előtt.

*** Az elmúlt hét végén folytatódott, majd befejeződött a Varadinum ’95 rendezvénysorozat.
Május 11-én, csütörtökön avatták fel az RMDSZ Várad-újvárosi körzetének székházát. Az ünnepélyes alkalomból a székház nagytermében megnyílt Tolnay Tibor festőművész főként Nagyváradot ábrázoló festményeinek kiállítása. A székházavatáson a Bihar megyei szervezet vezetőségén kívül részt vett a Békés megyei Önkormányzat küldöttsége, dr. Simon Imre elnök vezetésével. Este az evangélikus egyház templomában ökumenikus istentiszteleten Tempfli József római katolikus és Tőkés László református püspök hirdetett igét, illetve mondott hálaadó imát.
Május 12-én, pénteken, Hapák József fotóművész kiállítását Kolba Judit művészettörténész nyitotta meg a Tibor Ernő Galériában. Este a Szent László Gimnázium nagytermében Jánó Mihály a gelencei Szent László-freskókról tartott diavetítéssel egybekötött, érdekes előadást.
Május 13-án, szombaton, a Lórántffy Zsuzsánna Gimnáziumban a Keresztény Orvosok Szövetségének 1995. évi közgyűlése zajlott le több mint 100 orvos részvételével, majd az RMDSZ székházában sor került a Szent László-pályázat díjkiosztására, amelyen 58 pályázó vett részt egész Erdélyből. A győztesek: Boldizsár Zejk Imre (Tordaszentmiklós), Kállai Ildikó (Szatmárnémeti) és Molnár Tímea (Nagyvárad). A száldobágyi réten az RMDSZ rogériuszi és réti körzetei által szervezett majális után este a Bazilikában a világhírű nyíregyházi „Cantemus” énnekkar hangversenyezett nagy sikerrel.
Vasárnap, május 14-én, a zárónap ünnepségei a székesegyházi bazilikában tisztelgéssel és koszorúzással emlékeztek meg Szent László szobra előtt halálának 900. évfordulójáról, majd misét celebrált Paskai László bíboros-prímás, esztergomi érsek, szentbeszédet mondott Szendi József veszprémi érsek és Tőkés László református püspök. A vendégeket köszöntötte Tempfli József római katolikus püspök. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Rudas Ernő, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete, Csoóri Sándor vezetésével a Magyarok Világszövetségének küldöttsége, Székelyhidi Ágoston vezetésével az Erdélyi Szövetség küldöttsége, Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Kötő József művelődés- és egyházügyi alelnök, dr. Csapó József szenátor, Székely Ervin, Rákóczi Lajos és Szilágyi Zsolt képviselők, valamint a Bihar megyei szervezet teljes vezetősége. Ugyancsak jelen volt Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Vasile Hosu nagyváradi görög katolikus püspök.
Este a Nagyváradi Állami Színházban a budapesti Honvéd Együttes és a Szigligeti Társulat közös előadása keretében „A lovag király” szertartásjáték bemutatására került sor, Szent László életéről és haláláról, Novák Ferenc Kossuth-díjas érdemes mővész rendezésében. Az előadáson jelen voltak Csoóri Sándor, Markó Béla, Tőkés László, Kötő József, az RMDSZ Bihar megyei tisztségviselői és parlamenti képviselői. Az előadás után a színház előcsarnokában zárófogadással fejeződött be a VARADINUM ’95 ünnepségsorozat, amelyen köszönő beszédet mondtak: Hajdu Géza, a Szigligeti Társulat vezetője, Varga Gábor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke, valamint Tőkés László és Tempfli József püspökök.

*** Hétfőn, május 15-én, a Szenátusban a Privatizációs törvény a szavazás során nem kapta meg az organikus törvény elfogadásához szükséges abszolút szavazattöbbséget, s a kormánypárt ezért a szavazás megismétlését kérte. Ez ellen az egész ellenzék tiltakozott, és kijelentette, hogy nem vesz részt a megismételt szavazáson. Az RMDSZ-frakció nevében Szabó Károly szenátor szólalt fel, aki kifejtette, hogy egy ilyen eljárás ellentmond a Ház szabályzatának, és veszélyes precedenst jelenthet.