1995. május 12., péntek III. évfolyam, 530. szám

*** Kongresszus előtti utolsó gyűlését tartotta az Ügyvezető Elnökség 1995. május 11-én. A szervezési alelnök beszámolt a kongresszust előkészítő munkálatok naptári tervének helyzetéről és az ehhez kapcsolódó szervezési problémák megoldásáról. Az Ügyvezető Elnökség foglalkozott a Moldovai Csángómagyarok Szövetsége helyzetének alakulásával és az SZKT által megszavazott kérdőív-indítvány szakmai technikai megvalósításának módozataival.
Az ülés második részén jelen volt Markó Béla szövetségi elnök is, aki tájékozódott a kongresszus előkészítéséről és a Mátyás szoborcsoport körüli régészeti ásatások terjeszkedéséről. Az ülést követően Markó Béla és Takács Csaba Grigore Zanckal, Kolozs megye prefektusával tárgyalt az ásatások ügyéről.
Délután az RMDSZ Pavlov utcai székházában a szövetségi elnök, az ügyvezető elnök és a Kolozs megyei elnök sajtóértekezletet tartott, amelynek témája a kolozsvári ásatások ügye, a kongresszus és az RMDSZ autonómia-programja volt.

*** 1995. május 8-án, a Nagyvárad-újvárosi református templomban tartott ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a VARADINUM ’95 rendezvénysorozat, a nagyváradi magyarság immár hagyományossá vált önismereti ünnepsége, amelynek rendezői ez évben is a történelmi egyházak és az RMDSZ Bihar megyei szervezete.
A délelőtti istentiszteleten mintegy 800 hívő jelenlétében Sándor Lajos református lelkész hirdetett igét, majd Tőkés László és Tempfli József püspökök üdvözölték a jelenlévőket, köztük Bakos Istvánt, az MVSZ főtitkárát, dr. Gali Ákost, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat alelnökét, dr. Csapó József szenátort, Rákóczi Lajos, Székely Ervin és Szilágyi Zsolt képviselőket, valamint az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetőit.
Délután az Olaszi-temetőben, többezres tömeg előtt, az eljövendő Várad-rogériuszi református templom építőtelepén, szabadtéri istentiszteleten Tőkés László püspök az összefogás, az egymásratalálás fontosságát hangoztatta igehirdetésében, majd üdvözlő beszédet mondott Tempfli József püspök, dr. Kocsis Attila debreceni teológiai rektor, Demény Lajos történész professzor, dr. Csapó József szenátor, Szilágyi Aladár egyházkerületi főgondnok. A román egyházak testvéri üdvözletét Liviu Ungur ortodox lelkész, Nicolae Gheorghiţă baptista prédikátor tolmácsolta, majd Vasile Hosu görög-katolikus püspök magyar nyelven köszöntötte aÔ jelenlévőket. Ezután ünnepélyesen átadták a templom építésére felajánlott bihari és érmelléki adományokat, csaknem 35 millió lej értékben.
Este hatkor a Vártemplomban dr. Gedai István, a budapesti Nemzeti Múzeum főigazgatója méltatta a Várad-alapító Szent László király személyiségét, majd pedig Bakos István MVSZ-főtitkár leleplezte a Szent László halálának 900. évfordulója alkalmával elhelyezett márványtáblát.
Ugyancsak a Varadinum ’95 rendezvénysorozat keretében a Székesegyházi Bazilika Galériájában május 8-án megnyílt Kristóffy János festőművész kiállítása. Méltató szavakat mondott Implon Irén közíró és Tempfli József püspök.
Május 9-én, az RMDSZ-székház nagytermében A lovagkirály kora címmel ifjúsági vetélkedő zajlott a nagyváradi magyar középiskolák, illetve tagozatok versenyzőinek részvételével. Este az unitárius imaházban ökumenikus istentiszteleten Tőkés László és Tempfli József hirdetett igét, illetve Boda József és Máté Csaba lelkipásztorok mondtak köszöntőt.
Szerdán, május 10-én, a Lórántffy Zsuzsánna Gimnázium Kölcsey-termében Mózes Teréz Váradi zsidók c. kötetének bemutatására került sor. A Zsidó Hitközség nevében Koppelman Félix és dr. Kővári Péter mondott méltató szavakat.

***

RMDSZ Elnöki Hivatal és Ügyvezető Elnökség
Pavlov u. 21. sz., 3400 Cluj, România
Fax: 00-40-64-193108

ÉRTESÍTÔ

Tisztelettel értesítjük, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség IV. Kongresszusát 1995. május 26–28-a között tartjuk Kolozsváron.

A Kongresszus helyszíne: Kolozsvár, Diákművelődési Ház, Béke tér (P-ţa Păcii) 1-3 sz.

Kérjük, szíveskedjék jelezni részvételi szándékát, akkreditálás végett, 1995. május 20-ig a fenti telefaxon.

Az RMDSZ IV. Kongresszusa munkálatainak programtervezete

1995. május 26.
 9.00 Megnyitó és üdvözlő beszédek
A kongresszus elnökségének és az Igazoló Bizottságnak a megválasztása
Meghívott vendégek üdvözletei
12.00 Igazoló Bizottság jelentése
A szövetségi elnök beszámolója
13.00-14.45 Ebédszünet
15.00 Beszámolók, jelentések
17.00 Hozzászólások
19.00 Vacsora
1995. május 27.
9.00 Meghívott vendégek üdvözletei
Hozzászólások
13.00-14.45 Ebédszünet
15.00 A Program bemutatása és megszavazása
Az Alapszabályzat bemutatása és megszavazása
Az RMDSZ elnökének megválasztása
19.30 Vacsora
1995. május 28.
 9.00 Záróülés
A Szövetségi Képviselők Tanácsának és a bizottságoknak a megválaztása
Az új vezetőség bemutatása
Dokumentumok, határozatok, közlemények elfogadása
Fogadás a résztvevők tiszteletére
Sajtóértekezlet közvetlenül a kongresszus befejezése után