1995. május 11., csütörtök III. évfolyam, 529. szám

*** Az RMDSZ képviselőházi frakciójának sürgető közbenjárására a Képviselőház Állandó Bizottsága jóváhagyta, hogy május 15-én, hétfőn, a plénum megvitassa a korkedvezményes nyugdíjazásra vonatkozó 1995. évi 2-es számú törvény módosítására benyújtott RMDSZ-javaslatot.

*** Május 10-én, Székelyudvarhely város RMDSZ szervezetének választmánya és a helyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának képviselői megbeszélést tartottak.
A tanácskozás napirendjén szerepelt a május 19-én sorra kerülő széki tisztújító közgyűlés előkészítése, a városi szervezet küldöttkeretének rögzítése, a városi szervezet kongresszusi-küldött jelöltlistájának összeállítása, beszámoló az SZKT marosvásárhelyi üléséről.
A választmány elfogadta a Szabadelvű Kör székelyudvarhelyi csoportjának csatlakozási kérelmét, és jóváhagyta a felsőboldogfalvi községi tanács támogatási kérését.
A testület elvi állásfoglalást fogadott el, amely szerint támogatja Markó Béla szövetségi elnökké és Tőkés László tiszteletbeli elnökké való újraválasztását.
A választmány soron következő ülését május 16-án tartja, a szervezet székházában.

*** 1995. május 9-én ülésezett a nagybányai RMDSZ elnöksége. A testület meghallgatta Csiha Tamás beszámolóját a marosvásárhelyi SZKT-ról.
Számos elnökségi tag érdeklődést mutatott Borbély Imre Markó Bélához intézett nyílt levele iránt. Állásfoglalást az elnökség nem fogadott el az ügyben, de az általános vélemény az, hogy elvtelen kampányfogásról van szó, illetve olyan lépésről, amely ismét fölösleges feszültségeket és vitákat akar kelteni a szövetség soraiban.
Ugyancsak nagybányai hír, hogy a Pedagógus Fórum és az RMDSZ nagybányai szervezete találkozót kért a megye prefektusától, tisztázandó a nagybányai magyar nyelvű oktatás problémáit, mert tűrhetetlen, hogy három általános iskolában is megszüntessék a magyar tagozatot (I–VIII. osztályt).

*** Szerdán, május 10-én, a Maros megyei szervezet ügyvezető elnöksége tanácskozást tartott a megye RMDSZ-listákon megválasztott polgármestereivel és alpolgármestereivel. A megbeszélésen, amelyet Zonda Attila megyei elnök vezetett, részt vettek az ÜE részéről Bulyovszky Lóránd ügyvezető elnök, megyei tanácsos, dr. Kakassy Sándor és dr. Iszlai Árpád önkormányzati alelnökök, Szekeres Erzsébet szociális alelnök. Meghívottként jelen volt Burchárdt Árpád alprefektus, Lokodi Edit megyei tanácsos, valamint Deák Gyula szenátori irodavezető.
Az alprefektus ismertette a földtulajdon-bizonylatok kiosztásának helyzetét és felhívta a polgármesterek figyelmét a bizonylatok sürgős kiosztásának fontosságára.
Lokodi Edit ismertette az OÖT megalakulásának körülményeit és eddigi munkáját, valamint fontosabb jövőbeni feladatait, Maros megye javaslatcsomagjait az OÖT Működési Szabályzatához, valamint az RMDSZ Program önkormányzati fejezetéhez, melynek kidolgozását ugyancsak az OÖT vállalta el.
Szóba kerültek költségvetési problémák, amelyekkel kapcsolatban Bulyovszky Lóránd leszögezte, hogy költségvetésből igényelt összegekre a közösségek csak megfelelő írott dokumentáció alapján terjeszthetnek be kéréseket, mert a megyei tanács csak a jogszerő igényléseket tudja figyelembe venni.
Deák Gyula elmondotta, hogy a szenátori irodához forduló ügyfelek 80%-a a Földtörvény alkalmazásával kapcsolatos panasszal jön, s ezek megoldása sok esetben a helyi polgármesteri hivatalok feladata kellene hogy legyen.
Élénk eszmecsere alakult ki a Földtörvény hiányosságaiból adódó gyakorlati nehézségekről, a szakemberek hiányáról, a bizonylatok kiosztásának helyzetéről, az RMDSZ-szel és a parlamenti csoporttal szembeni elvárásokról. A találkozó zároakkordjaként Zonda Attila kérte a jelenlévő polgármestereket és alpolgármestereket, hogy egy hónapon belül készítsenek beszámolót saját munkájukról, foglalják össze javaslataikat és kéréseiket, illetve elvárásaikat az RMDSZ, az OÖT és a parlamenti csoport felé, fogalmazzák meg véleményüket a helyi RMDSZ és önkormányzat viszonyáról, valamint a tanácsosok tevékenységéről. Bejelentette, hogy június 3-án a megyei szervezet székházában Vida Gyula és Birtalan Ákos parlamenti képviselők, a Képviselőház gazdasági szakbizottságának tagjai előadást tartanak a vállalkozási lehetőségekről, a romániai nagyprivatizációról, amelyre meghívta az önkormányzati tisztségviselőket.