1995. június 5., hétfő III. évfolyam, 545. szám

*** Június 3–8-a között az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége meghívására Erdélyben tesz látogatást dr. Tabajdi Csaba, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának politikai államtitkára.
Június 3-án, szombaton este a magyarországi vendéget és kíséretét Kolozsváron fogadta Takács Csaba ügyvezető elnök, Somai József szervezési alelnök és dr. Kötő József mûvelődés- és egyházügyi alelnök. Az Ügyvezető Elnökség tagjaival létrejött megbeszélés után munkavacsorán folytatódott az eszmecsere.
Vasárnap, június 4-én a magyarországi vendéget Grigore Zanc, Kolozs megye prefektusa fogadta. A megbeszélésen dr. Tabajdi Csaba államtitkár szóba hozta a Bolyai Egyetem, valamint a kolozsvári magyar főkonzulátus visszaállításának kérdését. A prefektus mindkét kérdésben elutasította a magyar álláspontot, de abban egyetértettek, hogy a lakosság körében nincs román-magyar etnikai feszültség. Ezután a magas rangú magyar politikus Takács Csaba ügyvezető elnök és Somai József szervezési alelnök kíséretében Fehér megyébe utazott, ahol részt vett Torockón az unitárius templomban tartott pünkösdi istentiszteleten. A torockói magyar lakosság színes ünnepi felvonulása után a magyarországi vendégek megtekintették a Tóbiás Ifjúsági Központot (Brassai Ház) és elbeszélgettek a helyi önkormányzati képviselőkkel. Ugyanaznap a vendégek Nagyenyedre látogattak, ahol városnézés után az RMDSZ Fehér megyei vezetőivel, megyei és városi RMDSZ-tanácsosokkal került sor találkozóra. A találkozón, amelyen részt vett Takács Csaba ügyvezető elnök, Somai József ügyvezető alelnök, Incze Tibor Fehér megyei szenátor, dr. Brendus Gyula, a Fehér megyei RMDSZ elnöke, valamint többek között Krizbai Jenő, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, Bakó Botond megyei alelnök, Szász Csaba megyei ügyvezető elnök, a megye szórványmagyarságának problémáiról – oktatási gondok (tanár- és gyerekhiány az iskolákban), a székházak, valamint a Bethlen Gábor Kollégium épületének rossz állapota, a magyar vállalkozók nehéz helyzete, a helyi önkormányzatok gáncsoskodó megnyilvánulásai, a szórványban élők szorongásos helyzete – folyt megbeszélés.
Dr. Tabajdi Csaba államtitkár és a kíséretében lévő magyarországi személyek, valamint az országos elnökség képviselői ezután Csombordon tettek látogatást, ahol megtekintették a híres borpincéket és találkoztak dr. Csávossy Györggyel, az RMGE és a SZET elnökével.
Június 5-én, hétfőn, dr. Tabajdi Csaba államtitkár és kísérete Gyulafehérváron találkozott és megbeszélést folytatott dr. Jakubinyi György római katolikus érsekkel és más egyházi személyiségekkel. A megbeszélések középpontjában az erdélyi római katolikus egyház és a szórványmagyarság problémái, ezek orvoslási lehetőségei álltak.
A magyarországi vendégek látogatása a délután folyamán Déván és Brassóban folytatódott.