1995. június 2., péntek III. évfolyam, 544. szám

*** Május 29-én, hétfőn a Szenátusban elhangzott durva RMDSZ-ellenes támadásokra válaszolva Verestóy Attila visszaverte a kolozsvári kongresszus kapcsán a szövetséget ért vádakat, ugyanakkor megköszönte a kongresszuson való részvételt azoknak, akik eleget tettek a meghívásnak. Verestóy szenátor hangoztatta az RMDSZ Programjában megfogalmazott célkitűzések európaiságát.
Ugyancsak a Szenátusban ezen a héten folytatták a Tanügyi törvénytervezet vitáját. A szenátusi szakbizottsági szövegjavaslat szerint a nemzetiségi anyanyelv irodalma és nyelvtana csak fakultatív érettségi, illetve IX. osztályos felvételi vizsgatantárgy lett volna. Kedden, május 30-án eredménytelen közelharc után az RMDSZ-frakció írásbeli Nyilatkozatban foglalt állást a nemzetiségi kulturális identitás másodrendűvé degradálásának e kísérletével szemben. Ennek hatására megállapodás született arról, hogy a törvénytervezet végső elfogadása előtt vissza lehet majd térni a már megszavazott szövegre. Szerdán, május 31-én sikerült elfogadtatni, hogy az anyanyelv és irodalom kötelező érettségi és líceumi felvételi tantárgy legyen (22. szakasz). Ezzel szemben csütörtökön, június 1-jén dr. Csapó József szenátornak az 57. paragrafushoz főzött módosító javaslatát, amely az önálló magyar egyetem visszaállítását eredményezte volna, leszavazták.

*** Május 31-én, az Alkotmánybíróságon az RMDSZ képviselője mandátumának lejártával megüresedett hely betöltése végett volt szavazás. Az első fordulóból Hajdú Gábor (RMDSZ) és Costică Bulai (SZDRP) jutott tovább. A második menetre valószínűleg a jövő héten kerül sor.

*** Június elsején, csütörtökön, az RMDSZ szenátusi frakciójának a közvetítésével találkozó jött létre az erdélyi magyar egyházak elöljárói (Jakubinyi György, Csintalan László, Tőkés Elek, Csiha Kálmán és Czirják Árpád) és Romulus Pop oktatásügyi államtitkár között annak érdekében, hogy ne csökkentsék a beiskolázási számot a következő tanévben a bennünket érdeklő szemináriumokban és a posztliceális teológiai oktatásban. Az oktatásügyi államtitkár erre ígéretet tett, valamint arra is, hogy intézkedik írásban is ilyen értelemben.

*** Verestóy Attila Hargita megyei szenátort hivatalosan is kooptálták a Nyugat-Európai Unió Közgyűléséhez rendelt román parlamenti küldöttségbe.

*** 1995. május 29–30-án Saint Vincentben (Olaszország) Kulturális és határmenti együttműködés címmel nemzetközi konferenciát rendezett a nizzai Nemzetközi Felsőfokú Európai Intézet és a párizsi Béke Akadémia. A rendezvényen előadást tartott, többek között, Leonhard Neycken, a belgiumi Német Minisztérium főtanácsosa, Tavo Burat, a Veszélyeztetett nyelvek és kultúrák védelméért európai egyesületének a vezetője. A konferencián jelen volt Pataki Gábor Zsolt, az SZKT külügyi bizottságának a tagja.

*** 1995. május 31-én, Autonómia címmel kerekasztalt szervezett a Szociális Demokrácia Romániai Pártja (SZDRP). A Parlament Palotájában az atlantai kerekasztal alkalmával született megegyezés alapján szervezett rendezvényen jelen voltak az SZDRP, RNEP, SZMP, KDNPP és az RMDSZ képviselői. Borbély László, Tokay György és Varga Attila képviselők kifejtették a jelenlévők előtt szövetségünknek a háromszintű autonómiával kapcsolatos elképzeléseit. Annak ellenére, hogy a román pártok képviselői továbbra is a szeparatizmushoz vezető első lépésnek tekintik ezeket a törekvéseket, hasznosnak tartották a kerekasztalt, és úgy döntöttek, hogy folytatják a párbeszédet, aminek alapjául egy, a következőkben összeállítandó, a különböző autonómiaformákkal kapcsolatos fogalmakat tisztázó szótár szolgál majd.