1995. június 29., csütörtök III. évfolyam, 563. szám

*** Az RMDSZ parlamenti csoportja a Tanügyi törvénytervezet megszavazása után azonnal hozzálátott a törvény alkotmányossági óvását lehetővé tevő aláírásgyőjtéshez. Ahhoz, hogy egy törvényt meg lehessen támadni az Alkotmánybíróságnál, legalább 25 szenátor, vagy 50 képviselő támogatása szükséges. Szerdán, június 28-án a Szenátusban 27 aláírás győlt össze, és csütörtökre a Képviselőházban is sikerült megszerezni 53 aláírást. Ily módon június 29-én a Szenátusban és a Képviselőházban Verestóy Attila, illetve Borbély László benyújtotta az alkotmányossági óvást a romániai magyarság és a többi nemzeti kisebbség érdekeit súlyosan sértő, diszkriminatív Tanügyi törvény ellen.

*** 1995. június 21-én, a Képviselőház napirendre tőzte a Földtörvény (18/1991) módosítására vonatkozó, az RMDSZ és a KDNPP által közösen benyújtott javaslat tárgyalását. Az RMDSZ álláspontját a kérdésben dr. Elek Barna Maros megyei képviselő fejtette ki, aki rámutatott arra, hogy a Földtörvény gyakorlati alkalmazása számtalan elégedetlenséget és pereskedést szőlt, súlyos társadalmi feszültségekhez, nem egy esetben gyilkossághoz vezetett. A törvény alapvetően rossz, koncepciójában elhibázott, mert ahelyett, hogy ténylegesen visszaállítaná a magántulajdont, az állami tulajdon megőrzésére törekszik, ahelyett, hogy a földdel együtt a termelőeszközöket is visszajuttatta volna a gazdálkodóknak, az állam kezében összpontosítja azokat.

A kormánykoalíciós erők politikai akaratának hiánya, a régi struktúrákhoz való ragaszkodása ezúttal is oda vezetett, hogy a törvénymódosítási indítvány nem jutott túl az általános vitán. A Képviselőház név szerinti szavazással elvetette a Földtörvény cikkelyenkénti tárgyalását.

*** 1995. június 28-án, Bíró Anna-Mária, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa találkozott John Cookkal, az amerikai nagykövetség tanácsosával, valamint Soren Kelstruppal, a dán nagykövetség első titkárával. Mindkét diplomatával a Tanügyi törvénytervezet jelenlegi helyzetéről, valamint az RMDSZ erre vonatkozó további stratégiájáról folyt beszélgetés.

*** A Parlament két Háza együttes ülésen csütörtökön, június 29-én szavazott a Televízió Igazgatótanácsának tagjairól. Ezúttal az RMDSZ jelöltje, Gálfalvi Zsolt megkapta a szükséges szavazatszámot, tagja lett a testületnek.

*** Az RMDSZ Kézdiszéki szervezete június 29-én közzétett nyilatkozatában tiltakozik a romániai magyar nemzeti közösség számára elfogadhatatlan, diszkriminatív Tanügyi törvény ellen. A Kézdiszéki szervezet helyesli az RMDSZ szenátorainak és képviselőinek kivonulását a Parlament két Házának együttes üléséről, a törvény vitája és megszavazása idején, és felkéri az RMDSZ vezető testületeit, intézkedjenek a nemzeti közösségünk létét fenyegető, alkotmányellenes törvénycikkelyek érvénytelenítéséért, a 492.000 aláírással támogatott Tanügyi törvénytervezetünk elsüllyesztéséért felelős személyek felderítéséért és felelősségre vonásáért.