1995

1995. június 28., szerda III. évfolyam, 562. szám

*** Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa, június 20-a és július 20-a között egyhónapos amerikai utazást tesz az Amerikai Egyesült Államok kormányának meghívására. A közép- és kelet-európai fiatal politikusok számára szervezett program keretében zajló körút során, Washingtonban, június 26-án Niculescu Antalt fogadták az Egyesült Államok Külügyminisztériumában. Ez alkalommal Niculescu Antal megbeszélést folytatott az amerikai külügyminisztérium román és magyar alosztályainak szakértőivel, majd találkozott az amerikai parlament két Háza mellett mőködő, szenátorokból és képviselőkből álló Európai Biztonsági és Együttmőködési Bizottság képviselőivel.

A megbeszélések során az RMDSZ fiatal politikusa tájékoztatást adott a romániai magyarság helyzetéről, érdekvédelmi szövetségünk törekvéseiről, különös tekintettel a készülő Tanügyi törvény kisebbségünket sújtó, diszkriminatív intézkedéseiről. Tárgyalópartnerei kérték, hogy ezentúl rendszeres tájékoztatást kaphassanak a jelentősebb romániai eseményekről.

*** A Képviselőház június 27-én leszavazta az RMDSZ parlamenti csoportja kezdeményezésére előterjesztett javaslatot a korkedvezményes nyugdíjazásról szóló törvény módosítására. A Vida Gyula és Kerekes Károly által beterjesztett javaslat szerint korkedvezményes nyugdíjazásban részesültek volna azok a munkanélküliek is, akik a munkanélküli segély utáni szociális segélyben már nem részesülhetnek. A kérdésben kialakult RMDSZ-álláspontot képviselőink a Parlament épületében június 28-án délelőtt rendezett sajtóértekezleten ismertették.

*** Június 28-án, a Parlament két Házának együttes ülésén megvitatta és elfogadta a Tanügyi törvény függőben maradt cikkelyeit. Akárcsak hétfőn, június 26-án, és kedden, június 27-én, az egyeztető bizottság jelentésének szenátusi, illetve képviselőházi vitáján, honatyáink ezúttal sem tartották indokoltnak a részvételt a szavazáson, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a törvényt – az RMDSZ számtalan érvelése és tiltakozása ellenére – a parlamenti többség kénye-kedvére alakíthatja és keresztülviheti. Ezért az RMDSZ parlamenti csoportja nem kívánta részvételével legitimálni az anyanyelvő oktatást súlyosan korlátozó, diszkriminatív törvényt, és távol maradt a vitától és a szavazástól.

*** Június 27-én, kedden, a Képviselőházban, a Tanügyi törvénytervezet egyeztető bizottsági jelentésének vitája előtt, az RMDSZ képviselőházi csoportja nevében Asztalos Ferenc a következő Nyilatkozatot olvasta fel:

NYILATKOZAT

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőházi csoportja megpróbálta, a Tanügyi törvénytervezet vitája előtt és közben, valamint az egyeztető bizottságban is, felhívni a törvényhozó testület figyelmét a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek alapvető érdekeire az anyanyelven történő oktatás törvényes szabályozását illetően. A felsorakoztatott érveket, amelyek a hagyományokra, a jelenlegi állapotra, az Alkotmányban rögzített jogokra, valamint a Románia által aláírt nemzetközi politikai és jogi dokumentumokra és vállalásokra vonatkoznak, mind elsőpörték a többségi szavazat erejével. Hasonló sorsra jutottak a Nemzeti Kisebbségek Tanácsában egyhangúlag megszavazott módosító javaslatok is.

Ami a nemzeti kisebbségek oktatását illeti, több ízben nyomatékosan szorgalmaztuk annak a törvényhozási kezdeményezésnek a vitáját, amelyet közel félmillió román állampolgár terjesztett elő.

Ez a törvényhozási kezdeményezés, amelynek alkotmányos és politikai jelentősége van, megmagyarázhatatlan okokból nem került a törvényhozó fórum napirendjére kilenc hónap után sem, a Tanügyi törvénytervezetet pedig úgy vitatják meg és fogadják el, hogy figyelemre sem méltatják ezt a kezdeményezést.

Ily módon bebizonyosodott az a tény, hogy a kormányzó pártoknak nincs szándékukban figyelembe venni nagyszámú állampolgár jogos érdekeit.

Mivel valamennyi módosító javaslatunkat, amelyet a törvény kidolgozásának idején bemutattunk, cinikus módon elutasították, a Tanügyi törvénytervezet pedig a jelenlegi állapotában nagy visszalépést jelent még a 28/1978-as, kommunista diktatúra alatt kidolgozott törvényhez képest is, tiltakozásunk jeléül lemondunk a további részvételről e törvénytervezetnek a vitáján.

Nem legitimzálhatjuk jelenlétünkkel egy olyan diszkriminatív és paternalista törvény megszavazását, amely súlyosan veszélyezteti a Romániában élő kisebbségi közösségek nemzeti azonosságának, etnikai és nyelvi identitásának megőrzését és fejlesztését.

Bukarest, 1995. június 27.

Az RMDSZ képviselőházi csoportja