1995. június 22., csütörtök III. évfolyam, 558. szám

*** Az elmúlt hét végén közgyőlést szerveztek Désen az RMDSZ helyi vezetői. Kalapáti Jolán városi elnök beszámolt az elmúlt fél év RMDSZ-tevékenységéről. Legfőbb teendőként fogalmazódott meg a Dés vonzáskörzetében lévő falvak szervezeti munkájának felemelése, a szervezettség megteremtése, különös tekintettel a közelgő helyhatósági választásokra.

A közgyőlés második felében a jelenlévők néhány közérdekő problémáról faggatták a tanácskozáson részt vevő vendégeket, Mátis Jenő, Kónya-Hamar Sándor és Neményi József Nándor parlamenti képviselőket, valamint Eckstein-Kovács Péter jogászt, kolozsvári városi tanácsost. Szóba kerültek a vagyonjegyek felhasználásának lehetőségei a privatizációs folyamatban, az államosított házak visszaszolgáltatása, valamint a Földtörvény körüli bonyodalmak.

A közgyőlésen a megyei vezetőséget Molnos Lajos elnök és Boros János önkormányzati alelnök képviselte.

*** Szombaton, június 17-én tartotta rendes ülését Kolozsváron a Megyei Képviselők Tanácsa. A tanácskozáson részt vettek a megyei ügyvezető tanács tagjai (kerületi és körzeti elnökök) is. Az RMDSZ IV. Kongresszusának dokumentumai, a belső választások, valamint a megyei szervezet gazdasági kérdései szerepeltek napirenden. Mivel Molnos Lajos elnököt a kolozsvári kongresszus beválasztotta az SZKT-ba, a megyei képviselők Gyémánt Mihály személyében megválasztották a helyébe lépő SZKT-tagot.

Az MKT ülésén részt vett a megyei elnökség: Molnos Lajos, Pálffy Zoltán, Boros János, Minier Csaba és Pállfy Károly, valamint Buchwald Péter szenátor, Kónya-Hamar Sándor és Neményi József Nándor parlamenti képviselő.

*** Hétfőn, május 19-én ülésezett az RMDSZ Maros megyei székházában a Területi Képviselők Tanácsa. A testület meghallgatta Zonda Attila megyei elnök beszámolóját a megyei szervezet féléves tevékenységéről és az RMDSZ IV. Kongresszusának munkálatairól. Ezután a TKT megerősítette a Területi Önkormányzati Tanács többes jelöléssel és titkos szavazással megválasztott SZKT-képviselőit, majd jelölteket állított a Szövetségi Etikai, Ellenőrző és Szabályzat-felügyelő Bizottságokba, valamint az SZKT ÁB-ba. Ezt követően a jelenlévők megválasztották a Bernády György Közmővelődési Alapítvány Kuratóriumának három tagját. A TKT határozatot fogadott el a megyei szervezet külföldi képviseletének szabályozásáról, és más szervezési kérdésekben is döntött.