1995

1995. június 23., péntek III. évfolyam, 559. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség Ifjúságügyi Főosztálya június 22-én válaszolt a MAKOSZ választmányának és elnökségének 1995. június 18-i állásfoglalására. A Tamás László ügyvezető alelnök által jegyzett válaszban az Ifjúságügyi Főosztály tisztáz néhány félreértést. Így például leszögezi, hogy az IF-nek, mint végrehajtó testületnek nincs jogköre politikai döntések fölülbírálására, a demokratikus elveket pedig nincs szándékában megsérteni. Az Ifjúsági Főosztály mellett mőködő Tanácsadó Testület konzultatív jellegő, ezért ülésein nem születnek döntések, ahogyan azt a MAKOSZ állítja. A MIT – tisztázza továbbá az IF válasza – nem az RMDSZ Ifjúságügyi Főosztályának terméke, ahogyan azt sokan hiszik vagy hangoztatják, hanem az alapító ifjúsági szövetségek kezdeményezésére létrejött érdekegyeztető és képviseleti fórum, amelynek létrehozásában az IF, írásos felkérésre, kulcsszerepet vállalt, vállalva a katalizátor gyorsító, de nem irányító szerepét. Megemlíti a dokumentum, azt is, hogy a MAKOSZ-képviselet mindaddig részt vett a Tanácsadó Testület ülésein, amíg az Illyés Alapítvány támogatási kerete szétosztásra került, ezután a MAKOSZ-nak egycsapásra érdektelenné vált a TT ülésein való részvétel. Felkérés ellenére sem vett részt a legutóbbi két TT-ülésen, a kongresszuson pedig a középiskolás küldöttség (MAKOSZ, ÁME) – bár mentségül szolgál, hogy a munkálatok hajnalba nyúltak –, a legfontosabb momentumról testületileg hiányzott, nem hallatta szavát az Alapszabályzat ifjúságot érintő paragrafusainak vitájában. Végezetül az IF tiltakozik a MAKOSZ vádjai ellen, miszerint a Főosztály megsértete volna az „RMDSZ önkormányzati modelljének egyik alapértékét”, befolyásolta „az SZKT összetételét, illetve a Tanácsadó Testület döntéseket hozott volna a MIT jogosítványával kapcsolatosan, hiszen mint konzultatív testület döntést nem hozhat. Befejezésül az IF kijelenti: örvendetesnek tartaná, „hogyha a MAKOSZ, alaptalan vádaskodások helyett a jövőben, társadalmi súlyának és fontosságának megfelelően, felelősen képviselné a középiskolás diákok érdekeit, és ha már bizonyos testületekben nem tud vagy nem kíván érdemben részt venni, akkor annak munkájáról csak megfelelő tájékozódás után fejtse ki véleményét”.