1995

1995. június 21., szerda III. évfolyam, 557. szám

*** 1995. június 21-én, Snagovon, ünnepélyes keretek között az államfő, a miniszterelnök, a két Ház elnöke, a parlamenti pártok vezetői és az Integrációs Bizottság elnöke Nyilatkozat aláírásával szentesítették Románia Európai Unióhoz való csatlakozási szándékát.

Az RMDSZ képviseletében Markó Béla szövetségi elnök írta alá a dokumentumot. Az RMDSZ részéről jelen voltak Borbély László és Pécsi Ferenc képviselők, bizottsági tagok.

Az integrációs stratégiai programban az RMDSZ javaslatára külön fejezetként jelenik meg az emberi jogok és kisebbségi jogok kérdése, valamint az egyházak szerepe az integrációs folyamatban.

*** A Kolozs megyei RMDSZ szervezésében hagyományossá vált a megye magyar polgármestereinek és alpolgármestereinek találkozója. Legutóbb Széken került sor ilyen tanácskozásra, amelyen a községi tulajdont képező földterületek koncesszionálásának kérdése, az infrastruktúra megteremtését szolgáló beruházások – a községek vízellátásának és víztisztító rendszerének – kérdése szerepelt napirenden.

A tanácskozáson részt vett Molnos Lajos megyei elnök és Boros János önkormányzati alelnök is.

A következő találkozóra egy hónap múlva kerül sor Nagykapuson.

*** KÖZLEMÉNY

1995. április 22-én, öt országos szintő magyar ifjúsági szövetség (OMDSZ, MISZSZ, MAKOSZ, IKE, ÁME) képviselői megalakították a romániai Magyar Ifjúsági Tanácsot. A MIT célja a romániai magyar ifjúsági szervezetek által felvállalt érdekképviseleti és programszervezési tevékenység összehangolása, egységes álláspont kialakítása globális ifjúságpolitikai kérdésekben.

A MIT első küldöttgyőlésére, melynek napirendi pontjai között szerepel az Alapszabályzat, a Program-alapelvek és a Mőködési Szabályzat megvitatása és elfogadása, 1995. június 24–25-én kerül sor a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban (a bentlakás dísztermében).

A tanácskozás második napján, június 25-én 15 órai kezdettel a MIT tisztségviselői sajtótájékoztatót tartanak ugyanott.

A MIT Ideiglenes Bizottsága

*** Június 20-án, napirend előtti felszólalásában Antal István Hargita megyei képviselő felhívta a Képviselőház figyelmét arra, hogy Ioan Doru Voőloban Hargita megyei prefektus a Ház elnökéhez, Adrian Nőstaséhoz írt folyamodványában a 100/1990. számú törvényerejő rendelet módosítását kéri, minthogy enélkül semmi esélye arra, hogy megtámadja a Székelyudvarhely Municípiumi Tanács határozatát, amellyel a város egyik utcájának nevét Vlad őepeőről Nyírő Józsefre változtatta.

Antal István kidomborította, hogy a Helyi Tanács az érvényben lévő törvények (1990/100. számú törvényerejő rendelet és a 69. számú helyhatósági törvény) alapján hozott teljesen szabályos döntését akarja keresztülhúzni az a prefektus, aki egy ujját sem mozdítja azért, hogy Hargita megye végre elhagyja az ország megyéinek ranglistáján 1990-től elfoglalt 40. helyét az állami költségvetésből való részesedést illetően, és megkapja azt a helyet, amely a Pénzügyminisztérium által támasztott követelmények alapján a megyét joggal megilletné. Ezzel szemben latba veti befolyását, hogy egy pártfogoltja, Constantin Strojan, (aki egy Kft. adminisztrátora is!) nyerje el a csíkszeredai ÁVA igazgatói állását, fiktív pályázaton. Antal István felhívta a t. Ház figyelmét arra a veszélyes precedensre, hogy egy ilyen jellemő prefektus nyomást akar gyakorolni az ország törvényhozó testületére, súlyosan sértve ezzel a helyi választott szervek jogait.