1995. június 13., kedd III. évfolyam, 551. szám

*** Június 12-én, hétfőn, a Románia európai integrációjával kapcsolatos ellenzéki indítvány képviselőházi vitájában az RMDSZ-frakció nevében Borbély László szólalt fel, és beszédében felkérte a kormányt, jelentsen be pontos határidőket az európai integrációhoz szükséges törvények benyújtására vonatkozóan (köztük említve a helyi pénzügyi törvényt, a politikai pártokról szóló törvényt, a vallásügyi törvényt, a nemzeti kisebbségekről szóló törvényt és a helyi közigazgatási törvénynek a Helyhatóságok Európai Chartájához való igazítását), továbbá, hogy vállaljon felelősséget e törvények véglegesítéséért.

*** Az RMDSZ Maros megyei szervezete június 12-én kiadott Közleményben örömmel és megelégedéssel nyugtázza, hogy lezárult a Kincses Előd elleni rendőrségi kivizsgálás, és mivel semmi terhelő bizonyítékot nem tudtak felsorakoztatni a hamis vádakhoz, a bűnvádi eljárást el sem indították. Ily módon – hangzik a közlemény – lehetőség nyílik arra, hogy az öt éve szülővárosától távol élő Kincses Előd hazatérhessen.

A Közlemény politikai sikerként könyveli el azt , hogy a román hatóságok – ha ötéves késéssel is – kénytelenek voltak elismerni Kincses Előd ártatlanságát. Ez a Maros megyei magyarság szolidaritásának, az RMDSZ területi szervezete összehangolt és lankadatlan tiltakozó tevékenységének, kollektív munkájának az eredménye. Az eltelt időszakban a megyei szervezet, parlamenti képviselőin keresztül, számos beadványt juttatott el a román hivatalos szervekhez. Ezek, a Kincses Előd által szerkesztett, a román, de a nemzetközi fórumokhoz is eljuttatott dokumentumokkal együtt folytonosan a figyelem központjában igyekeztek tartani a marosvásárhelyi tragikus események egyik igazságtalanul megvádolt fő alakja elleni törvénytelen és koncepciós eljárást – mutat rá a Közlemény, majd nehezményezi, hogy a vizsgálat lezárásáról és a bőnvádi eljárás be nem indításának tényéről Kincses Előd nem közvetlenül a Főügyésztől, hanem közvetett módon értesült. “Hiszünk abban – hangsúlyozza végezetül a Közlemény –, hogy az ügy pozitív megoldása nemcsak Kincses Elődnek személyes elégtétel, hanem megyénk, illetve egész romániai magyar közösségünk számára jelentős politikai győzelem.”

*** 1995. június 9–11-e között látogatást tett Maros megyében Andrew Bache, Nagy-Britannia rendkívüli és meghatalmazott bukaresti nagykövete, aki találkozott Nagy Győző marosvásárhelyi polgármesterrel, Ioan Racolţea megyei prefektussal és egyes pártok Maros megyei vezetőségeivel.

A látogatás alkalmával az RMDSZ Maros megyei szervezete június 9-én délután Fórumot rendezett a megyei székházban, ahol a megyei Ügyvezető Elnökség és Operatív Tanács tagjai fogadták a vendéget.

A találkozón a nagykövet urat tájékoztatták a megyei szervezet munkájáról, a térségben élő magyarok politikai, gazdasági és szociális problémáiról. A brit nagykövet általános összehasonlítást igényelt a Maros megyei magyarság ezelőtt 3–4 évi és mostani helyzete között. Az RMDSZ megyei vezetői tájékoztatták a vendéget arról, hogy a helyzet nemhogy javult volna, hanem inkább romlott. A megbeszélésen felvetődtek még a román-magyar alapszerződéssel, az RMDSZ IV. Kongresszusa munkálataival kapcsolatos kérdések, valamint az RMDSZ helyi és országos stratégiája az 1996-os választásokon. A Fórumon részt vettek a megyei szervezet testületeinek – TKT, TET, ÖT, EKT – tagjai, városi és megyei önkormányzati tisztségviselők és számos érdeklődő.

Június 10-én, szombaton délelőtt a brit nagykövet Erdőszentgyörgyre utazott, ahol meglátogatta az angol királyi család erdélyi leszármazottjának, gróf Rhédey Claudiának a volt kastélyát és síremlékét, valamint a helyi RMDSZ szervezet által megnyitott emlékszobát.

*** Június 13-án, az RMDSZ szenátusi frakciója kivonult a Tanügyi törvénytervezet vitájáról és ezzel kapcsolatban Állásfoglalást tett közzé, amelynek részletes ismertetésére holnapi Tájékoztatónkban visszatérünk.