1995

1995. július 6., csütörtök III. évfolyam, 568. szám

*** SAJTÓNYILATKOZAT

Július 5-én tartotta első tanácskozását a Tanügyi Válságkezelő Bizottság, melyet a marosvásárhelyi SZKT-n hoztunk létre. Feladata, hogy mától kezdve folyamatosan dolgozza ki azokat a rövid és hosszabb távú stratégiákat, amelyek alkalmasaknak mutatkoznak az új Tanügyi törvénnyel kapcsolatban kialakult kritikus helyzet kezelésére.

A kritikus helyzet alapvető oka, hogy ez a törvénytervezet nem csupán az ET Kisebbségi Keretegyezményét hagyja figyelmen kívül, de még az 1978. évi törvényhez képest is szigorúbb korlátokat állít az RMDSZ által képviselt anyanyelvő oktatási stratégia – a teljes, önálló oktatási rendszer megvalósítása – útjába. Létfontosságú, hogy ezt a tényt az egész romániai társadalom és a nemzetközi fórumok tudomására hozzuk, ezért stratégiánk kidolgozásával párhuzamosan a bel- és külföldi közvélemény-formálás minden eszközét igénybe vesszük.

Mindenekelőtt leszögezzük, hogy a kialakult helyzetet nem tekintjük véglegesnek, hanem elkezdjük a konfliktus elkerülésére, átvészelésére, valamint megszüntetésére irányuló politikai és társadalmi cselekvési módozatok megtervezését. A kialakult helyzet kezelésére országos, helyi és nemzetközi szintő tiltakozási akciókat helyezünk kilátásba, de ezekkel párhuzamosan felkészülünk az átvészelés és építkezés olyan módozataira, melyek a törvény érvénybe lépésének körülményei között is – a létező jogi kereteket alaposan kihasználva, s emellett alternatív megoldásokat kínálva – a lehető legjobb feltételeket biztosítják az anyanyelvő oktatással kapcsolatos céljaink megvalósítása számára.

A különböző távú és jellegő stratégiák kivitelezésében igénybe vesszük az összes hatékonynak ígérkező intézményi keretet: politikai, jogi, egyházi fórumokat, a pedagógus és ifjúsági szervezetek, a szülők, valamint az egész romániai magyar közösség közös cselekvési lehetőségeit, a helyi és országos társadalmi erőfeszítés minden számba jöhető formáját.

Érthető, hogy az első tanácskozás rövid távú tiltakozási akciókra összpontosított. A még folyamatban levő politikai jellegő egyeztetések mellett – ilyennek ígérkezik a parlamenti frakcióknak az államelnökkel tervezett szombati találkozása, melyen kérjük, hogy a törvénytervezetet ne írja alá – a bizottság a következőket tervezi:

1. Szélesebb körő társadalmi támogatást keresve szórólapot készítünk, melyben Románia minden polgára számára egyszerően és világosan feltárjuk, mi a kialakult kritikus helyzet lényege, és mik a céljaink.

2. Összes érdekvédelmi szervezetünk nevében, valamint magánszemélyek részéről is július 15-ig tájékoztató és tiltakozó leveleket küldünk az Európa Tanácsnak és más nemzetközi – emberjogi és egyéb – szervezeteknek (FUEV, EDU, Helsinki Bizottság stb.), a nagykövetségeknek, valamint az atlantai folyamatban részt vevő román és amerikai partnereinknek.

3. Az egyházfők kihallgatást kérnek az államelnöknél, és látogatást tesznek Strasbourgban az ET elnökénél.

4. Ugyancsak a fenti céllal – nemzetközi szolidaritási mozgalom megszervezése mellett – ifjúsági stafétát indítunk az Európa Tanácshoz a közel ötszázezer aláírással, melyet saját tanügyi törvénytervezetünk támogatására összegyőjtöttünk.

5. Szélesebb körő tanácskozást indítunk további tiltakozási akciók megszervezése tárgyában, és ebbe az összes civil szervezeteket, valamint a szülőket is bevonjuk, tekintettel az olyan, nagy horderejő kezdeményezésekre, mint:

– az egész kárpát-medencei régió magyarságát átfogó kölcsönös szolidaritási rendezvények;

– a szeptemberi, Székelyudvarhelyre tervezett országos mérető polgári tömegtüntetés, és ezzel párhuzamos helyi – egyházi és iskolai – kezdeményezések;

– pedagógusok, szülők, iskolások japán sztrájkja,

– valamint az iskolabojkott.

Az utóbbi javaslatokra augusztus elején egy újabb tanácskozáson visszatérünk.

Mai ülésünkön még kevés szó esett a hosszabb távú építkezési stratégiáról, mely közösségünk részéről előreláthatóan viszonylag nagy mértékő gazdasági-társadalmi erőfeszítéseket igényel.

A vita eredményét – a válságkezelési programra vonatkozó határozati javaslatot – az ügyvezető elnök, Takács Csaba, az SZKT-n született határozat értelmében, az RMDSZ Operatív Tanácsa elé terjeszti.

Kolozsvár, 1995. július 5.

A Tanügyi Válságkezelő Bizottság