1995. július 5., szerda III. évfolyam, 567. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1995. július 4-én tartotta alakuló ülését Kolozsváron. Az ülésen az Ügyvezető Elnökség tagjai mellett (Takács Csaba ügyvezető elnök, Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök, az ügyvezető elnök helyettese, Demeter János önkormányzati és területi szervezetekért felelős alelnök, Cs. Gyímesi Éva oktatási alelnök, Tamás László ifjúsági és szociális kérdésekért felelős alelnök, dr. Bárányi Ferenc képviselőházi frakcióelnök, Birtalan József gazdasági igazgató és Kós Anna ügyvezető elnökségi titkár) részt vett Markó Béla szövetségi elnök.

A jelenlévők eldöntötték, hogy a hét végéig minden főosztály elkészíti a saját új mőködési szabályzat-javaslatát, s ezeket az ügyvezető elnök összesíti, majd a következő ÜE-ülésen jóváhagyja a testület. Megbeszélték az új szerkezeti felépítésből fakadó szervezési kérdéseket is, és határozatokat hoztak ezekkel kapcsolatban.

Az Ügyvezető Elnökség előkészítette a július 5-én Kolozsváron összeülő Tanügyi Válságkezelő Bizottság ülését.

*** Július 5-én, szerdán, tanácskozásra ült össze Kolozsváron az SZKT-n létrehívott oktatási válságbizottság. A Tanügyi törvény elfogadása nyomán kialakult helyzetben az RMDSZ hatékony cselekvési programját meghatározni hivatott tanácskozáson, amely lapzártakor még nem ért véget, a következők vettek részt: Takács Csaba ügyvezető elnök, Demeter János önkormányzati és területi alelnök (a szövetségi elnök megbízottja), Tolnai László (a tiszteletbeli elnök megbízottja), Nagy Zsolt (az SZKT elnökének megbízottja), Cs. Gyímesi Éva, az Ügyvezető Elnökség oktatásügyi alelnöke, Szőcs Judit (RMPSZ), Horváth Andor (Bolyai Társaság), Asztalos Ferenc (az RMDSZ parlamenti csoportjának képviselője), Mikó Lőrinc (az egyházak képviselője) és Fodor Judit jogász.

A tanácskozást este 18 órára meghirdetett sajtóértekezlet követi.

*** Vasárnap, július 2-án, Hozzon egy szál virágot!Cu o floare! címmel többezres tömeg tett hitet Szatmárnémetiben a kulturális értékek kölcsönös megbecsülése mellett. A májusban megcsonkított, de a költő 57. születésnapjára helyreállított Szilágyi Domokos-szobor előtt lezajló késő délutáni ünnepséget Muzsnay Árpád, a megyei RMDSZ elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy századunkban már nem először történik meg, hogy az etnikai kisebbségek üldözése szobrok, temetők meggyalázásával kezdődik, majd az anyanyelvő iskolák mőködésének lehetetlenné tételével, szétverésével folytatódik. Erről a veszélyről, napjaink szomorú és aggasztó romániai realitásairól Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi ügyvezető alelnöke is részletesen szólt, de a kérdést lényegében az ünnepség mindegyik szónoka közvetve vagy közvetlenül érintette.

Beszédet mondott a szobor előtt Vasile Valer Suciu Szatmár megyei prefektus, Kántor Lajos irodalomkritikus, a Korunk főszerkesztője, Paul Drumaru költő, mőfordító, Cs. Gyímesi Éva egyetemi tanár, az RMDSZ oktatásügyi alelnöke, Corneliu Balla író, mőfordító (Nagykároly), Szakolczay Lajos irodalomkritikus (Budapest), George Sbârcea muzikológus (Bukarest) és Gálfalvi Zsolt irodalomkritikus, A Hét főszerkesztője.

Szilágyi Domokos költeményeiből Harbula Hajnalka mikolai versmondó, valamint Kiss Törék Ildikó nagyváradi és Marcel Mirea szatmárnémeti színmővészek szavaltak, Faragó Laura budapesti mővésznő pedig népdalokat énekelt.

A közös mővelődési gondok tisztázását és egymás jobb megismerését célozta az ünnepségre érkezett bukaresti vendégek (Gálfalvi Zsolt és Paul Drumaru) délelőtti kerekasztal-megbeszélése a Szatmár megyei román és magyar alkotókkal.