1995. július 26., szerda III. évfolyam, 582. szám

*** Július 23-án, Kolozsváron az Ügyvezetô Elnökség tanácskozott a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsával. A megbeszélésen részt vettek a területi elnökök, valamint Takács Csaba ügyvezetô elnök, Demeter János önkormányzatokért és területi szervezetekért felelôs alelnök és Kós Anna, az ÜE Titkárságának vezetôje.

A Tanügyi törvénnyel kapcsolatosan a területi szervezetek elnökei beszámoltak a fokozódó felháborodásról, amelyet ez a romániai magyar közösséget súlyosan érintô törvény váltott ki az erdélyi megyékben. Ugyanakkor jelezték a civil szervezetek és a tagság ama óhaját, hogy panaszlevelekkel forduljanak Románia Szenátusának elnökéhez és az Európa Tanács vezetô tisztségviselôihez. A jelenlévôk igen fontosnak ítélték az Európai Parlament Határozatát és támogatták az Operatív Tanács ajánlásait a Tanügyi törvény elleni tiltakozó akciókkal kapcsolatban.

A közelgô helyhatósági választások szervezési kérdéseirôl is tanácskoztak a jelenlevôk, és egyetértettek abban, hogy az RMDSZ választási elôkészületei szeptember 1-én kezdôdjenek. A kampány során a területi elnökök számítanak a parlamenti csoport, valamint a szenátori és képviselôi irodák hatékony részvételére. A területi elnökök vállalták, hogy október végéig elkészítik a jelöltlistákat az önkormányzati választásokra.

A belsô választásokat illetôen a jelenlevôk megegyeztek abban, hogy augusztus hónap folyamán folytatódni fog az egyeztetés az ÜE és a TEKT, valamint az ÜE és a pártok/platformok képviselôi között. A választói névjegyzék az RMDSZ-tagnyilvántartás pontosítása után áll össze. Az Ügyvezetô Elnökség önkormányzati és területi szervezetekért felelôs fôosztálya a szeptember 8–9-i SZKT-ülésig elôterjeszti a belsô választásokat szabályozó tervezetet, és javaslatot tesz a szövetségi elnöknek és az SZKT-nak a választások idôpontjára vonatkozóan.

Takács Csaba ügyvezetô elnök beszámolt a Sepsiszentgyörgyön megtartott gazdasági tanácskozásról, tájékoztatta a területi szervezetek elnökeit a román-magyar alapszerzôdés helyzetérôl Kovács László magyar külügyminiszter bukaresti látogatása után. Áttekintették a területi szervezetek elnökeivel a sajtótámogatás struktúráját és az RMDSZ média-politikáját.

Kós Anna ügyvezetô elnökségi titkár ismertette az új információs rendszer felépítését, amely biztosíthatja az RMDSZ különbözô intézményei között a gyors és hatékony információcserét.

A Szenátus védelmi bizottságának folyamatban levô erdélyi látogatása alkalmából az ÜE vállalta a területi szervezetek idevágó panaszainak (pl. a háborús veteránok kérdése) eljuttatását Verestóy Attila szenátorhoz, a bizottság tagjához.

*** A brassói székhelyû Cenk Rádió és TV Alapítvány, a Brassói Rádió és a Pro Imagine Kft. Siculus Rádió néven rádióadót hozott létre Kézdivásárhelyen. A Siculus Rádió 1995. augusztus elsején kezdi sugározni próbaadásait. Az adást mintegy 30 kilométeres körzetben lehet majd fogni az ultrarövid sáv 95 MHz-es frekvenciáján.