1995. július 27., csütörtök III. évfolyam, 583. szám

 

*** A United States Information Agency meghívására 1995. június 22-e és július 23-a között Niculescu Antal, a Szövetségi Elnöki Hivatal politikai tanácsosa politikai tanulmányúton vett részt az Amerikai Egyesült Államokban.

A 17 tagú nemzetközi csoport az International Visitor Program keretében az Állami és helyi kormányzat címmel szervezett politikai körúton az Egyesült Államok öt államában (Colorado, New Hampshire, Wisconsin, Maryland és Minnesota), illetve Washington D.C.-ben találkozott a helyi, az állami és az államszövetségi szinten mûködô közigazgatás vezetô tisztviselôivel, ismerkedett az amerikai közigazgatás és életforma jellegzetességeivel.

Amerikai tartózkodása alatt, a hivatalos programon kívül, Niculescu Antalnak alkalma volt találkozni a washingtoni székhelyû magyar szervezetek – a Kulturális Alapítvány Erdélyért, a Magyar-Amerikai Koalíció és az Amerikai Magyar Református Szövetség, valamint az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége – vezetô képviselôivel, New Yorkban pedig a Magyar Emberjogi Alapítvány (HHRF) elnökével.

Az egyhónapos amerikai tanulmányút során a SZEH politikai tanácsosa megbeszélést folytatott az amerikai külügyminisztérium Romániával és Magyarországgal megbízott referenseivel, az EBESZ amerikai kongresszusi és szenátusi bizottságának irodavezetôjével, továbbá Sam Nunn szenátor és Frank R. Wolf képviselô irodavezetôivel. E találkozókon Niculescu Antal tájékoztatást adott a romániai politikai élet fejleményeirôl, a magyar kisebbség helyzetérôl, és külön kitért a közben ratifikált Tanügyi törvénytervezetnek az anyanyelvû oktatáshoz-képzéshez való jogot súlyosan sértô fejezetére.