1995. július 19., szerda III. évfolyam, 577. szám

*** Július 19–20-a között kétnapos látogatást tesz Bukarestben Kovács László magyar külügyminiszter, aki román kollégájával, Teodor Meleőcanuval folytat megbeszélést a román-magyar alapszerződésről. A magyar diplomácia vezetőjét július 20-án fogadja Ion Iliescu elnök, Nicolae Vőcőroiu kormányfő, valamint a Parlament két házelnöke, Oliviu Gherman és Adrian Nőstase. Ugyancsak csütörtökön, délután 3 órakor Kovács László külügyminiszter az RMDSZ fővárosi székházában találkozik Markó Bélával és a szövetség más vezetőivel.

Ugyanaznap, július 20-án délután fél hat órakor kerül sor az RMDSZ-vezetés sajtóértekezletére a bukaresti székházban.

*** 1995. július 18-án megtartott soros ülésén, amelyen jelen volt Markó Béla szövetségi elnök is, az Ügyvezető Elnökség meghallgatta a főosztályok beszámolóit a napi feladatok végrehajtásáról, majd megvitatta az önkormányzati és területi szervezetekért felelős alelnöknek a helyhatósági választásokkal kapcsolatos tennivalókról szóló előterjesztéseit. Az Ügyvezető Elnökség elhatározta, hogy következtetéseit ismerteti a területi elnökökkel a vasárnap, július 23-án sorra kerülő találkozón, amelynek témája lesz a tanügyi válsághelyzetből következő feladatok kijelölése is, az Operatív Tanács Közleménye és az ÜE ezzel kapcsolatos tevékenységi terve alapján.

A továbbiakban a testület áttekintette a július 22-ére Sepsiszentgyörgyre összehívott gazdasági tanácskozás szervezési kérdéseit.

Az ülés napirendjén szerepelt az Ügyvezető Elnökség által az SZKT elé terjesztendő szabályozás-tervezetek listájának és menetrendjének véglegesítése is. Ugyanakkor az Ügyvezető Elnökség tudomásul vette az Ellenőrző Bizottságnak az ügyvitel hiányosságai kiküszöbölésére tett javaslatait és határozatot hozott azok azonnali alkalmazására.

*** 1995. július 8-a és 15-e között Borbély László képviselő az amerikai Project on Ethnic Relations nemkormányzati szervezet meghívására az Egyesült Államokba látogatott. Borbély László találkozott Daniel Frieddel, Clinton elnök kelet-európai kérdésekben illetékes tanácsadójával, az EBESZ amerikai delegációjának tagjaival, Frank Collinsszal, az amerikai külügyminisztérium Romániáért felelős szakértőjével, a Demokrata Intézet (NDI) munkatársaival, Tom Lantos képviselővel, a washingtoni román és magyar nagykövetség első beosztottjaival. A tárgyalások központi kérdésköre a nemrég megszavazott tanügyi törvénytervezet jelenlegi helyzete volt. A helyzetelemzés alapján konkrét ígéretek hangzottak el amerikai részről arra vonatkozóan, hogy az illetékesek felhívják a romániai hatóságok figyelmét, próbáljanak változtatni a törvény diszkriminatív intézkedésein.