1995. július 17., hétfő III. évfolyam, 575. szám

*** 1995. július 17-én, Markó Béla szövetségi elnök levelet intézett Horn Gyula magyar miniszterelnökhöz a vízumkötelezettség bevezetése kérdésében, amelyben kifejti, hogy a vízumkényszer esetleges bevezetése súlyoson érintené a Magyarországot anyaországának tekintő erdélyi magyarságot, és számos olyan következménnyel járna, amelyek amúgy sem könnyő helyzetünket tovább rontanák.

Miután megemlíti, hogy bár az utazási szabadságnak hordaléka is bőven van, Markó Béla emlékeztet arra, hogy a szigorú ellenőrzés hatékonyabb megoldást jelentene, és rámutat arra, hogy a vízumkényszer nagy erkölcsi, kulturális és politikai károkat okozna. “A vízumkényszer lehetőségét az erdélyi magyar közvélemény egyöntető aggodalommal fogadta – hangzik a levél –, és arra kérjük a magyar kormányt, hogy próbáljanak valamilyen más megoldást találni a negatív jelenségek visszaszorítására, olyan megoldást, ami az utazást, a határátlépést semmiképpen sem korlátozza.”

*** 1995. július 16-án, a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete Tusnád-fürdői táborozása alkalmából tanácskozást szervezett a korszerő hírcserehálózat kialakításáról, ennek integrálásáról a már mőködő, illetve alakuló hálózatokba. A tanácskozáson részt vett az RMDSZ részéről Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Kötő József ügyvezető alelnök, Kós Anna, az ÜE titkárságának vezetője. A MÚRE képviseletében Kántor Lajos elnök, Gáspár Sándor ügyvezető elnök, az írott és elektronikus média vezető munkatársai voltak jelen. Határozat született arról, hogy szakértői bizottságot hoznak létre, amely 1995. szeptember 30-ig kidolgozza a hírcserehálózat szakmai tervét és létrehozásának költségvetési tervezetét.

*** 1995. július 16-án, megnyílt Szovátán a Romániai Magyar Népfőiskolák és Közösségszervezők Társaságának Honismereti Népfőiskolája. A rendezvényen az erdélyi magyar közösség képviselői mellett magyarországi, kárpátaljai, szlovákiai szakemberek és hallgatók vesznek részt. A tábort dr. Ábrám Zoltán, az RMNKT alelnöke, szervező nyitotta meg. Az ünnepségen a megjelenteket Németh János parlamenti képviselő, Kötő József, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, Sz. Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság főtitkára, Egyed Ákos, az RMNKT elnöke köszöntötte. Az ünnepség keretében felléptek a szovátai Bernády György Mővelődési Egyesület szavalói és a baróti Gaál Mózes Közmővelődési Egyesület régizene együttesének tagjai.