1995

1995. július 14., péntek III. évfolyam, 574. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. július 18-ra, kedden d.e. 10 órára, a kolozsvári Majális utcai RMDSZ-székházba összehívom az Operatív Tanácsot.

Napirenden a Szövetségi Képviselők Tanácsa által létrehozott Tanügyi Válságkezelő Bizottság javaslatai.

Marosvásárhely, 1995. július 14.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** Július 12-én és 13-án Markó Béla szövetségi elnök Budapesten megbeszélést folytatott Tabajdi Csaba politikai államtitkárral, Lábody Lászlóval, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével és Törzsök Erikával, a HTMH elnökhelyettesével.

A megbeszéléseken szóba kerültek az anyanyelvő oktatás helyzete, a román-magyar alapszerződés kérdése és más időszerő kérdések.

Budapesti tartózkodása során Markó Béla ugyancsak megbeszélést folytatott Szirányi Jánossal, a Magyar Rádió elnökével, valamint Sára Sándorral, a Duna Televízió elnökével.

*** Az RMGE Országos Elnöksége július 8-án Kolozsváron tartott ülésén megvizsgálta az Tanügyi törvény várható következményeit.

A felsőoktatással kapcsolatban az Elnökség megbízta az oktatási alelnököt, hogy a tagozati vezetőkkel karöltve készítsen el egy dokumentumot a mezőgazdasági felsőoktatásra vonatkozóan, amelyet az oktatási válságkezelô bizottság és az SZKT figyelmébe ajánl mint stratégiai célt. Ugyanakkor az Elnökség felkérte a tagozatvezetőket, hogy július 15-ig készítsenek jelentést a tagozatok oktatási és anyagi helyzetéről, és megbízta az ügyvezető alelnököt, hogy e jelentéseket juttassa el az RMDSZ Oktatási Főosztályához, és kérjen tanácskozást e kérdés közös megtárgyalására legkésőbb augusztus 15-ig.

Az Elnökség felkérte az RMGE és a Pro Agricultura Hargitae elnökét, hogy tájékoztassa a szövetségi elnököt az erdélyi mezőgazdasági oktatás helyzetéről, és kérjen anyagi támogatást a feltételek megteremtésére.

Az RMGE Országos Elnöksége foglalkozott más oktatási formákkal is, és megállapította, hogy a legnagyobb igény van rendszeres gazdaképzésre a nyolc osztályt végzettek számára téli gazdasági iskolákban, a felnőttek képzésére téli gazdasági iskolákban, valamint a líceumot végzettek képzésére és átképzésére.

Az Elnökség felkérte az összes megyei és területi szervezeteket, hogy legkésőbb szeptember 15-ig mérjék fel a különböző oktatási formák iránti igényeket, és megbízta Borsos Géza és Farkas Zoltán alelnököket, hogy a beérkezett adatok alapján készítsenek javaslatot az RMGE számára, amely beépíthető az oktatási stratégiába.

Napirenden kívül megvitatásra került Borsos Gézának az SZKT-n előterjesztett javaslata az önálló mezőgazdasági főosztály létesítésére az ÜE keretében. Borsos Géza fenntartotta javaslatát, amit azonban az Elnökség hét szavazattal egy ellenében elvetett.

*** Egy hét leforgása alatt a Tanügyi törvény kapcsán kialakult helyzet miatt háromszor is ülésezett az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének választmánya.

A július 13-án, csütörtökön tartott ülésen a megyei és városi szervezetek választmányi tagjai mellett részt vettek a megye anyanyelvő iskoláinak igazgatói és tanárai is. E fórummá bővült tanácskozáson jelen volt Szabó Károly szenátor és Varga Attila képviselő, valamint meghívott vendégük, Asztalos Ferenc Hargita megyei képviselő, a Képviselőház tanügyi bizottságának alelnöke.

Asztalos Ferenc részletesen ismertette az új Tanügyi törvénynek a romániai magyarság szempontjából diszkriminatív cikkelyeit, tájékoztatta a jelenlévőket az SZKT által létrehozott válságkezelô bizottság tevékenységéről, a tervezett tiltakozási akciókról, majd Szabó Károllyal és Varga Attilával közösen válaszolt a hallgatóság által feltett kérdésekre.