1995. július 13., csütörtök III. évfolyam, 573. szám

*** A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye nevében Tőkés László püspök, illetve Tempfli József megyéspüspök egy július 12-én keltezett levélben azzal a kéréssel fordul egyházaink népéhez és szolgáihoz, hogy valamennyi gyülekezetben, a templomi hirdetések rendjén olvassák fel a levelet és azt a Felhívást, amelyet a Magyar Reformátusok Világszövetsége július eleji választmányi ülésén fogadott el. Ez a Felhívás a romániai és szlovákiai magyarságot és anyanyelvét létében, megmaradásában fenyegető készülő törvények ellen, a magyar tanítási nyelvő és egyházi iskolák védelmében folyó év július 27-én, délután 4 órakor a debreceni Nagytemplomban a Magyarok Világszövetsége, a Magyar Reformátusok Világszövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Kar, az Anyanyelvi Konferencia, a Tiszántúli Református Egyházkerület és az MVSZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezete társrendezésében sorra kerülő rendkívüli ökumenikus nagygyőlésen való részvételre hívja mindazokat, “akik szívükön viselik országhatárokon túlra szakadt magyarságunk sorsát”.

“Szeretettel felhívjuk gyülekezeteink népét, különösképpen a határhoz közel lévő gyülekezeteinket, hogy erejük és lehetőségük szerint, egyéni vagy szervezett formában vegyenek részt a debreceni iskola­-­ügyi rendezvényen, ezáltal is bizonyságot téve hitünk és nemzetiségünk iránti ragaszkodásunkról, egész népünk közösségi összetartozásáról. Istenhez és a nagyvilághoz, valamint a Kárpát-medencében lévő országok többségi népeinek közvéleményéhez fordulunk jogaink és önazonosságunk védelmében. A népek és egyházak szolidaritását kérjük jogos és békés küzdelmünkben” – hangzik Tőkés László és Tempfli József püspökök levele.