1995

1995. július 12., szerda III. évfolyam, 572. szám

*** 1995. július 11-én tartotta megalakulását követő második ülését az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége.

A jelenlevők megvitatták és elfogadták a testületnek az SZKT általi jóváhagyásig érvényes mőködési szabályzatát.

Az önkormányzatokért és a területi szervezetekért felelős alelnök megbízatást kapott arra, hogy a következő ÜE-ülésen terjessze elő a helyhatósági választásokkal kapcsolatos feladatlistát, és tájékoztasson a területi elnökök tanácskozásának előkészítéséről.

A főosztályok napi feladatainak számbavétele után, külön napirendi pont keretében, az Ügyvezető Elnökség tudomásul vette az oktatási válságkezelő bizottság által kidolgozott intézkedési programot és az ennek alapján kidolgozott dokumentumcsomagot, majd kijelölte az ezen a téren az Ügyvezető Elnökségre háruló feladatokat.

Az ügyvezető elnök helyettesét a testület megbízta azzal, hogy dolgozza ki és a következő ülésen mutassa be azoknak, az RMDSZ Programjának megvalósításához szükséges szabályozásoknak a listáját, amelyeket az Ügyvezető Elnökség a következő év során az SZKT elé terjeszt, valamint az előterjesztés menetrendjét.

A testület meghallgatta és elfogadta a gazdasági igazgató beszámolóját az Ügyvezető Elnökség 76. számú, a főosztályok átszervezésére vonatkozó határozatának végrehajtásáról.

*** Az Európai Biztonsági és Együttmőködési Szervezet (EBESZ) rendes évi ülésére július 4–8-a között került sor a kanadai Torontóban. A héttagú román delegációban részt vett az RMDSZ képviseletében Tokay György, aki tagja az EBESZ Parlamenti Győlése Emberi jogi és kisebbségi bizottságának. A torontói ülésszakon az EBESZ elfogadta két javaslatunkat – amelyeket Tokay György társszerzőként jegyzett és terjesztett elő – a kisebbség védelmét szolgáló különleges intézkedésekre, valamint ezen intézkedések alkalmazásának ellenőrzésére (monitorizálására) vonatkozóan.