1995

1995. július 11., kedd III. évfolyam, 571. szám

*** 1995. július 10-én ülésezett Marosvásárhelyen az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma. Jelen voltak: Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT ÁB elnöke, Csávossy György, a SZET elnöke, Kötő József alkuratóriumi ideiglenes titkár, valamint Tamás Sándor (Tőkés László tiszteletbeli elnök megbízottja) tanácskozási joggal.

Napirenden az oktatási, az egyházi és szociális, a mővelődési, az önkormányzati és a sajtó szaktestületek soros ülésein hozott döntések ellenjegyzése szerepelt. Az Alkuratórium elemezte a különböző ágazatok stratégiáinak gyakorlati megvalósítását a döntések nyomán kirajzolódó kép alapján, és ajánlásokat fogalmazott meg. Az Alkuratórium meghozta az ügyintézésre vonatkozó döntéseit. Határozat született arról, hogy a döntéseket a Kuratórium jóváhagyása után közzéteszik az RMDSZ Közlönyben.

*** Július 7–9-én került sor Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülővárosában a magyarországi Irodalmi Társaságok Szövetségének találkozójára, melyen határon túli magyar nemzeti közösségek képviselői is részt vettek. Vitaindító előadásokat tartottak Kiss Gy. Csaba egyetemi docens (Budapest), Kerényi Ferenc irodalomtörténész (Budapest), Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke, Főzi László főszerkesztő (Kecskemét), Kis Dénes író (Budapest). A résztvevők megvitatták a mai magyar irodalom időszerő kérdéseit, a kulturális örökség hasznosításának problémáját, a határon túli magyar közösségek szellemi életének önszerveződését, az irodalmi társaságok és folyóiratok együttmőködési lehetőségeit, az egyesületek társadalomszervező szerepét. A romániai magyar önszerveződő testületek közül a szatmári és aradi Kölcsey Egyesület, a nagykárolyi Kaffka Margit Társaság, a nagyszalontai Arany János Mővelődési Egyesület, a köröskisjenői Mővelődési Egyesület, a marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsánna Nőegylet, a csíkszeredai NYIT, a szilágysági EMKE szervezet, a zerindi Mővelődési Egyesület képviseltették magukat.

*** Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Kolozs megyei Körösfőn – a helyi RMDSZ szervezésében – 1995. július 8–9-én a Vasvári Pál-Napokat.

Szombaton dr. Imreh István, Zétényi Zsolt, dr. Csetri Elek, dr. Egyed Ákos, Zika Klára és Gálfi Zoltán értekezett az 1848–49-es magyar szabadságharcról, valamint Vasvári Pálról. Másnap, vasárnap, az ünnepi istentisztelet után sor került Vasvári Pál emlékmővének leleplezésére. Beszédet mondott, többek közt, Molnos Lajos, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke, Vika Klára, a Magyarok Világszövetsége részéről, Kónya Hamar Sándor képviselő és Okos Márton. Koszorút helyeztek el az emlékmőnél, illetve üdvözlő beszédet mondtak: a körösfői RMDSZ, a Bocskai Szövetség (a rendezvény egyik fő támogatója), a Magyarok Világszövetsége, a Székely Kör, a tiszavasvári és a nyíregyházi Vasvári Pál Társaság, valamint a budapesti Vasvári Pál Szövetség képviselői. Rövid mősort adtak elő a körösfői fiatalok. Mind szombaton, mind vasárnap este kulturális rendezvényre került sor a mővelődési házban, amelyen fellépett a miskolci nyugdíjasok kórusa.

*** Július 8-án, szombaton, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének öttagú küldöttsége Kassán tanácskozott a Magyar Polgári Párt helyi szervezetével. A küldöttséget Solymos József országos gazdasági alelnök és Halász György kassai elnök fogadta. A megbeszélés legfontosabb tárgyköre a tanügy helyzete volt, a mindkét országban tapasztalható elnyomó intézkedések és születő törvények tükrében. Kölcsönös tájékozódásra került sor az önkormányzatok státusáról, majd a kapcsolattartás további lehetőségeit vázolták.

*** Pénteken, július 7-én tartotta rendes ülését Zilahon a Megyei Képviselők Tanácsa. Napirenden az RMDSZ IV. Kongresszusának dokumentumai, a Szilágy megyei RMDSZ tagszervezetek új körzetesítése, az 1995-ös költségvetés jóváhagyása szerepelt, valamint – a különfélék keretében – tájékoztató az SZKT marosvásárhelyi ülésszakáról.

Az MKT ülésén részt vett a megyei elnökség képviseletében Kozma Sándor megyei RMDSZ-elnök, továbbá Acsádi Elek politikai, Józsa László önkormányzati, valamint Nagy Károly gazdasági alelnök.