1995. január 25., szerda III. évfolyam, 457. szám

*** 1995. január 24-én, Markó Béla az RMDSZ bukaresti székházában fogadta dr. Csapody Miklós országgyűlési képviselőt. A megbeszélésen jelen volt Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi csoportjának elnöke és Székely Ervin, a szövetség képviselőházi csoportjának alelnöke.

*** Markó Béla szövetségi elnök január 25-én, szerdán, fogadta Roman Wyborskit, a bukaresti Lengyel Nagykövetség első beosztottját és Artur Orzechowskit, a Lengyel Külügyminisztérium miniszteri tanácsosát, a lengyel külügyi tárca romániai referensét. A megbeszélésen a romániai belpolitikai helyzetről, az RMDSZ helyzetéről és célkitűzéseiről folyt eszmecsere. A találkozón jelen volt Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

*** 1995. január 25-én, Markó Béla bemutatkozó látogatáson fogadta a szövetség bukaresti székházában dr. Alfred Mosest, az Amerikai Egyesült Államok új romániai nagykövetét.

*** Ugyancsak szerdán, január 25-én, a romániai hivatalos látogatáson Bukarestben tartózkodó spanyol miniszterelnök, Felipe Gonzalez szálláshelyén fogadta Markó Bélát, az RMDSZ szövetségi elnökét.

*** 1995. január 24-én, Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa az RMDSZ bukaresti székházában találkozott Sören Kelstruppal, a dán nagykövetség első titkárával. A találkozóra a dán diplomata kérésére került sor.

*** Az Emberi Jogok Védelmének Ligája (LADO) 1995. január 24-i keltezéssel Nyilatkozatot tett közzé – és juttatott el az RMDSZ Elnöki Hivatalába – a Román Nemzeti Egységpárt, a Romániai Demokrata Agrárpárt, valamint az igazságügy-miniszter azon nyilatkozataival kapcsolatban, amelyek alkotmányellenesnek bélyegzik meg az RMDSZ-t és szükségesnek tekintik e szervezet törvényen kívül helyezését.
Miután megemlíti, hogy az EBESZ (volt EBEÉ) Helsinkiben, 1992. júliusában szentesítette a koppenhágai, párizsi és bécsi értekezletek határozatait, amelyeket Románia is aláírt, és miután idézi a Helsinki értekezlet e dokumentumának 24. pontjában foglaltakat – amelyek többek között előírják, hogy az államok szavatolják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek egyénileg és másokkal közösen gyakorolható jogát, hogy politikai pártok és szövetségek révén részt vegyenek országuk közéletében és a gazdasági, politikai és társadalmi kérdéseket illető döntéshozatalban –, rámutat arra, hogy ez a Románia által is aláírt nemzetközi dokumentum az Alkotmány 20. cikkelyének 2. pontja szerint minden más belső törvényes rendelkezéssel szemben előnyt élvez. A LADO felhívja a figyelmet arra, hogy bármely politikai szervezet törvényen kívül helyezésére indított eljárás veszedelmes precedenst jelenthet, és ajánlja az érdekelteknek, hogy a jövőben előzetesen tüzetesen tekintsék át az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó és Románia által is aláírt nemzetközi dokumentumokat.