1995. január 24., kedd III. évfolyam, 456. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. január 23-án Marosvásárhelyen összeült az RMDSZ Operatív Tanácsa.
Az Operatív Tanács elemezte a négypárti kormánykoalíció létrejöttének körülményeit és várható következményeit, és úgy értékelte, ezáltal olyan új belpolitikai helyzet alakult ki, amely szükségessé teszi minden felelős politikai párt és szervezet határozott állásfoglalását.
Az Operatív Tanács megállapítja, hogy az új kormánykoalíció legelső, 1995. január 20-i Nyilatkozatával, az RMDSZ elleni példátlan támadásával máris egyértelműen igazolja aggodalmainkat, hogy a kommunista visszarendeződés, a szélsőséges nacionalizmus és sovinizmus, az integrációellenes megnyilvánulások intézményesítésének reális veszélyével állunk szemben.
Az utóbbi hónapokban tapasztalt RMDSZ-ellenes vagy a szövetség egyes tisztségviselői ellen folytatott, összehangolt támadássorozat megítélésünk szerint azt a szervezetet kívánja lejáratni, amely ötéves politikai tevékenységével bebizonyította, hogy a romániai magyar közösség helyzetének rendezését az egész romániai társadalom demokratizálódásával összhangban kívánja megoldani, és egyidejűleg sajátos és általános célok érdekében használja a politikai küzdelem azon alkotmányos és törvényes eszközeit, amelyek minden valóban plurális társadalomban természetesek.
Az RMDSZ-ellenes kampány, amely ezekben a napokban tetőzött, véleményünk szerint egyszerre jelent támadást a romániai magyarság legitim törekvései és az általános demokratikus célkitűzések ellen.
Teljesen előzménytelennek tartjuk, hogy néhány hónap alatt immár másodszor adnak ki kormánynyilatkozatot a román parlamentben aktívan jelenlévő egyik politikai szervezet ellen.
A hazai és nemzetközi közvéleménynek határozottan föl kell figyelnie arra, hogy a magyarellenes és kisebbségellenes hangulatkeltés jól bevált eszközével a politikai, gazdasági és szociális válságot tovább fokozó új kormánykoalíció tényét akarják elfedni, illetve annak létrejöttéhez keresnek megfelelő ürügyet.
Minden jogi és politikai alapot nélkülöző Nyilatkozatával maga a kormány gerjeszt megengedhetetlen feszültséget és manipulálja a romániai közvéleményt, miközben sem az Európa Tanács Ajánlásait nem teljesítette, sem más integrációs követelményeknek nem tett eleget.
Ugyanakkor a kormánykoalíció vezető politikusainak az RMDSZ beszüntetését követelő kijelentései, a nyíltan egyfajta etnikai tisztogatásra fölszólító lakosságcsere-javaslatok nemcsak hogy válasz nélkül maradnak, hanem maga az igazságügyminiszter is felelőtlen kijelentésekkel súlyosbítja ezt a kampányt.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a leghatározottabban visszautasítja ezeket a támadásokat.
Ismételten kijelentjük:
Autonómia-programunk olyan józan, megfontolt koncepció, amely nemcsak a jogfosztott romániai magyarság, hanem az egész romániai társadalom érdekeit is szem előtt tartja, a többségi románság és a Romániában számbeli kisebbségben élő más nemzeti közösségek tartós és békés együttélését teszi lehetővé. Ezt a koncepciót, amely a belső önrendelkezés elvéből kiindulva, tartalmazza a személyi elvű, a helyi önkormányzati és a regionális autonómia eszméjét, törvénytervezet formájában már több mint egy éve benyújtottuk a román Képviselőháznak, de megtárgyalására még mindig nem került sor.
Úgy véljük, hogy az európai normáknak és az európai gyarkolatnak megfelelő nyílt és nyilvános ajánlatot tett a román Parlament elé ezáltal az RMDSZ. Sajnos, sem erre a kisebbségi törvénytervezetünkre, sem a tavaly benyújtott, félmillió aláírással alátámasztott oktatási törvénytervezetünkre a politikai pártoktól vagy a román kormánytól semmiféle, a megoldás irányába mutató választ mostanáig nem kaptunk. Továbbra is határozottan élni kívánunk az alkotmányos, törvényes politikai eszközökkel programunk érvényesítéséért.
Az Országos Önkormányzati Tanács, az RMDSZ belső, jogi személyiség nélküli munkatestülete, a helyi önkormányzatok hatékonyabb tevékenysége és a szakmai felkészültség növelése érdekében jött létre. Az ellene intézett támadás antidemokratikus jellegű. Hasonló szerveződések több más politikai párt keretében is megtalálhatók (például a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt, a Polgári Szövetség Pártja, valamint a Romániai Demokrata Párt keretében, amely 1994. júniusában hozta létre a Demokrata Polgármesterek és Önkormányzati Tanácstagok Ligáját, saját jogi személyiséggel). Mindezek a testületek hasonló céllal keletkeztek, hogy meggyorsítsák a helyi önkormányzatok reformját, és hogy ellensúlyozzák a jelenlegi központosító irányzatot. Az Országos Önkormányzati Tanács tevékenysége megfelel az Alkotmány helyi autonómiára vonatkozó előírásainak, valamint a 69/1991-es törvénynek és a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában megfogalmazott önkormányzati elveknek.
Az RMDSZ veszedelmesnek és precedens nélkülinek tartja a román kormány beavatkozását egy politikai, érdekképviseleti szervezet belső életébe.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelentős európai és nemzetközi szervezetek, az EDU, a FUEV és az UNPO teljes jogú tagjaként is határozottan tiltakozik és tiltakozni fog minden olyan kísérlet ellen, amely valamely demokratikus párt vagy szervezet létét kérdőjelezi meg.
Ugyanakkor fölhívjuk a hazai és nemzetközi közvélemény, az európai intézmények figyelmét arra, hogy a nemzeti-kisebbségi-etnikai kérdés megoldatlansága, a megoldás elodázása olyan helyzetet teremt, amelyben a nacionalizmus és a totalitarizmus ismét erőre kaphat, újabb feszültségeket gerjesztve, egész régiónk stabilitását és európai integrációját veszélyeztetve.

Marosvásárhely, 1995. január 23.

AZ RMDSZ Operatív Tanácsa