1995. január 26., csütörtök III. évfolyam, 458. szám

*** 1995. január 25-én tanácskozott Kolozsváron az Ügyvezető Elnökség.
Az Oktatási Főosztály előterjesztette oktatási stratégia-tervezetét. A tanácskozáson jelen lévők javaslatokat tettek a stratégia néhány pontjára vonatkozóan. Végleges formában való előterjesztésére és annak elfogadására a következő ÜE-ülésen kerül sor.
Az RMDSZ-kongresszus naptári tervének megfelelően a következő ügyvezető elnökségi ülésig az alelnökök előterjesztik a főosztályok programjait a kongresszusi munkálatok rájuk vonatkozó részének előkészítésére és lebonyolítására vonatkozóan.
Az Ügyvezető Elnökség előkészítette a megyei szervezetek elnökeivel való tanácskozást, amelyre január 28-án kerül sor.
Az RMDSZ megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából Kolozsváron rendezett szimpozionon elhangzott előadások, hozzászólások, valamint a gálaest előtt tartott beszédek anyagából az Ügyvezető Elnökség jubileumi emlékfüzetet jelentet meg.
A szövetségen belüli pluralizmus kibontakozásának elősegítésére, valamint a platformok szerepének széles körben való tisztázása érdekében a testület egy programtervezetet fogadott el.
A Szervezési Főosztály a szövetség tisztségviselői számára továbbképző tanfolyamot szervez f. év március 31-e és április 2-a között. A rendezvény a vezetői magatartás – emberi erőforrások menedzselése, a vezetéselmélet, illetve a döntéshozatal alapismereteinek témakörét foglalja magában.
A Művelődés- és Egyházügyi Főosztály átadta az Ügyvezető Elnökségnek az 1995. év eseménynaptárát.

*** Markó Béla és Takács Csaba képviselte az RMDSZ-t a Romániai Demokratikus Konvenció Országos Tanácsának 1995. január 26-i ülésén, amelyen többek között az RDK elnökének jelentése, a konvenció elnökének, illetve az ellenzék elnökjelöltjének megválasztásával kapcsolatos kérdések, a Nemzeti Liberális Párt újrafelvételéről szóló kiegészítő jegyzőkönyv aláírása szerepelt napirenden. Az ülés lapzártakor még nem ért véget.