1995. január 17., kedd III. évfolyam, 451. szám

*** A Bihar megyei Székelyhídon tartott időközi polgármesteri választáson 57%-os részvétellel, 4.063 szavazattal – a leadott 4.882-ből – Holczman Barna, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének jelöltje nyerte el a polgármesteri széket.

*** 1995. január 15-én időközi helyhatósági választásokra került sor Maros megye két községében.
Havadon 1.232 szavazati joggal rendelkező személy közül 771-en éltek választói jogukkal (63,5%). Simonfi István, az RMDSZ jelöltje 723 szavazattal (94%) nyerte el a polgármesteri tisztséget.
Beresztelkén 69%-os részvételi arányt jegyezhettek a szavazatszámlálók. Az 1.355 választópolgár voksából a Polgári Szövetség Pártjának jelöltje, David Botan 434-et (33%), míg Farkas Ferenc, az RMDSZ jelöltje 404-et (31%) szerzett meg, így az összesen nyolc jelölt közül ők ketten versengnek a január 29-én sorra kerülő második fordulón a polgármesteri székért.

*** 1995. január 14-én, szombaton, a Maros megyei Székelyvéckén Birtalan Ákos, Elek Barna és Borbély László képviselők találkoztak a falu lakosságával. A találkozón, amelyet a székelyvéckei születésű Birtalan Ákos, Kovászna megyei képviselő kezdeményezett, s amelyen mintegy 150-en vettek részt, köztük a szomszédos Zsákod és Szállás falu képviselői is, közvetlen hangú, hasznos párbeszéd alakult ki a vendégek és a jelenlévő közönség között.

*** A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata 1995. január 16-i keltezéssel a következő Sajtóközleményt adta ki:
1995. január 11-én Ausztria Külügyminisztériumába hívatták Románia bécsi nagykövetét, Petru Forna urat. Ez alkalommal az osztrák külügyminisztérium hivatalos tiltakozásának, illetve aggodalmának adott hangot a Román Hírszerző Szolgálat Dr. Eva Maria Barki ellen irányuló fenyegetése miatt.
Ezzel egyidőben Ausztria bukaresti nagykövete, Dr. Paul Ullmann is azonos tartalmú tiltakozást nyújtott át a román külügyminisztériumban.
Dr. Eva Maria Barki személyes érdeklődése nyomán, a mai napon az osztrák titkosszolgálat vezetője, Peter Blumauer úr megerősítette a múlt év végén tett, első vonatkozó nyilatkozatában mondottakat, mely szerint Tőkés László püspök, a bécsi ügyvédnőhöz hasonlóan, veszélyeztetett helyzetben van. Osztrák értesülések szerint a Román Hírszerző Szolgálat egy múlt év novemberi titkos határozatában mindkettőjük – autóbaleset vagy mérgezés általi – “likvidálását” vette tervbe.
Az osztrák külügyminisztérium nevezett tiltakozásában feltehetőleg azért nem nyilatkozott Tőkés László ügyében, mivel illetékességi körébe csupán saját állampolgárainak – a jelen esetben Dr. Eva Maria Barki ügyvédnőnek – a megvédelmezése tartozik.