1995. január 16., hétfő III. évfolyam, 450. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség Önkormányzat- és Reformügyi Főosztályának szervezésében 1995. január 14-én Országos Önkormányzati Konferenciára került sor Sepsiszentgyörgyön.
A tanácskozást Takács Csaba ügyvezető elnök nyitotta meg, majd Orbán Árpád, Kovászna megye tanácsának elnöke a házigazdák nevében üdvözölte az egybegyűlteket.
Markó Béla szövetségi elnök beszédében hangsúlyozta a polgármesterek és önkormányzati képviselők országos testülete létrejöttének jelentőségét.
Magyari Nándor László ügyvezető alelnök beszámolt az Önkormányzat- és Reformügyi Főosztály eddigi tevékenységéről. Ugyanakkor bemutatta a Valóság és lehetőség című kézikönyvet, amely a főosztály munkatársainak szerkesztésében jelent meg, és az első olyan kötet Romániában, amely az itteni önkormányzatok gyakorlati kérdéseiről szóló tanulmányokat tartalmaz.
Cs. Gyímesi Éva, az Ügyvezető Elnökség oktatási alelnöke és Balogh Ferenc, a Művelődés- és Egyházügyi Főosztály főelőadója olyan oktatási és művelődésügyi problémákat vetettek fel, amelyek az önkormányzatokkal kapcsolatosak.
A konferencia résztvevői – a területi önkormányzati konferenciák képviselői, a területi szervezetek önkormányzati alelnökei – megalakították az Országos Önkormányzati Tanácsot, a szövetség listáin megválasztott önkormányzati tanácsosok, polgármesterek és alpolgármesterek legfőbb testületét, mely a szövetség programjának alapján minden, az önkormányzatokat érintő kérdésben tanácskozó, döntéselőkészítő feladatokat lát el; a határozathozó jogköreit pedig a Szövetségi Képviselők Tanácsához előterjesztett és jóváhagyott témakörökben gyakorolhatja. A részvevők megvitatták és elfogadták az Országos Önkormányzati Tanács Szervezési és Működési Szabályzatát.
A tanácskozás második felében megválasztották a Tanács elnökségét a következő összetételben:
elnök: Sántha Pál Vilmos (Hargita);
alelnökök: Murvai Miklós (Arad),
Molnos Lajos (Kolozs),
Tódor Albert (Bihar),
Fodor Imre (Maros),
Kádár Ferenc (Szatmár);
jegyzők: Takács János (Máramaros),
Boros János (Kolozs);
Jakabfi László (Bihar).
A későbbiekben a Tanács meghozta első határozatát: a Szövetségi Képviselők Tanácsához fordul azzal a kérelemmel, hogy az Országos Önkormányzati Tanács elnöke legyen megfigyelő tagja az RMDSZ Operatív Tanácsának.

*** Szombaton, január 14-én, Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Dézsi Zoltán, az SZKT ÁB elnöke Sepsiszentgyörgyön találkoztak a MISZSZ ott ülésező választmányával. Tanácskozásra került sor az ifjúsági szervezetek minél hatékonyabb támogatásának lehetőségeiről, az RMDSZ időszerű politikai kérdéseiről.

*** Ugyanaznap Markó Béla és Takács Csaba Sepsiszentgyörgyön megbeszélést folytatott a székelyföldi önkormányzatok képviselőivel, a Hargita és Kovászna megyei tanács elnökével, a két megye városainak polgármestereivel, és megegyeztek abban, hogy rendszeres konzultációra van szükség a székelyföldi önkormányzatok problémáinak megoldásáról, valamint abban, hogy az RMDSZ-nek minél nagyobb hangsúlyt kell fektetnie országos programjában a Székelyföld sajátos gondjaira. A megbeszélésen jelen voltak a Háromszék megyei RMDSZ elnöke, Puskás Bálint és ügyvezető elnöke, György Ervin.

*** Tizenöt képviselő kérésére Tokay György, az RMDSZ képviselőházi csoportjának elnöke 1995. január 26-ára, csütörtök délután 5 órára összehívta a frakció rendkívüli ülését. Az ülésre a szövetség bukaresti székházában kerül sor.